www.amazonki.net

Tadeusz Pieńkowski

Specjalizacja:
onkologia kliniczna
chemioterapia nowotworów
choroby wewnętrzne

Prywatna klinika: nie
Adres:
Telefon:

Miejsce pracy

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Warszawa/Ursynów (ul. W.K. Roentgena 5, Warszawa)