www.amazonki.net

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Adres: Ul. Francuska 20-24, Katowice
Telefon: 32 2591 200

Opis

Zakres badań

Wymagane dokumenty