nietypowy obraz wznowy

Wysłane przez justyna81 

justyna81 (offline)

Post #1

15-07-2019 - 16:22:37

 

[cejsh.icm.edu.pl]
Nietypowy obraz wznowy raka gruczołu sutkowego
– opis przypadku
Elżbieta BartoszekA, B, D–F, Małgorzata PiekarczykB, D, F, Elżbieta RyczakA, B, D,
Małgorzata DecD–F, Sylwia Przybylska-KućB, D, Sylwia MilaniukB, D, Jerzy MosiewiczD, F
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie


Wstęp. Rak piersi jest najczęstszym nowotworem złośliwym u kobiet. W diagnostyce i kontroli po leczeniu ciągle dyskusyjna jest przydatność oznaczania poziomu markerów nowotworowych.
Opis przypadku. 57-letnia kobieta została przyjęta do szpitala z powodu gorączki trwającej ponad 3 tygodnie. Chora 2 lata
wcześniej przebyła mastektomię i chemioterapię z powodu raka piersi, pozostawała pod stałą kontrolą onkologiczną. W badaniu fizykalnym stwierdzono guzki podskórne. Poziom markerów nowotworowych był w normie, poza nieco podwyższonym stężeniem CA 15-3. Badania obrazowe wykazały liczne rozsiane zmiany metastatyczne. Na podstawie wyniku badania
histopatologicznego guzka podskórnego rozpoznano carcinoma mammae metastaticum cutis i skierowano pacjentkę do leczenia onkologicznego.
Wnioski. Pacjenci po przebytym leczeniu onkologicznym powinni być obserwowani w kierunku wznowy nowotworu, mimo
prawidłowych wartości markerów
Opis przypadku
Pacjentka lat 57, została przyjęta do szpitala z powodu stanu gorączkowego utrzymującego się od około 3 tygodni. Dwa miesiące wcześniej przebyła kurację antybiotykową z powodu zapalenia oskrzeli. Po zakończeniu leczenia
ponownie pojawiła się gorączka. Niespełna 2 lata wcześniej
z powodu raka sutka pacjentka miała wykonaną mastektomię lewostronną, przeszła wówczas 4 cykle chemioterapii;
obecnie – w trakcie hormonoterapii. Dotychczas chora była
pod systematyczną kontrolą poradni onkologicznej, ostatnia
wizyta kontrolna odbyła się 3 tygodnie przed hospitalizacją;
wykonane wówczas badania nie wskazywały na możliwość
wznowy nowotworu.
W dniu przyjęcia do szpitala chora była w stanie ogólnym dość dobrym, gorączkująca (gorączka o nieregularnym
przebiegu), zgłaszała dolegliwości bólowe ze strony układu kostno-stawowego. W badaniu fizykalnym stwierdzono
zmiany guzkowe w tkance podskórnej prawego nadbrzusza i w okolicy podobojczykowej lewej, według relacji pacjentki – obecne od 2 miesięcy. Oznaczono stężenie markerów nowotworowych, które poza nieznacznie podwyższonym poziomem CA 15-3(s) – 30,04 U/ml (norma 0–30
U/ml) mieściły się w granicach normy. W obrazie morfologicznym krwi stwierdzono obniżony poziom hemoglobiny – 10,3 g/dl i hematokrytu – 32,2%. Zwracały uwagę podwyższone wartości CRP – 89,8 mg/dl, D-dimerów – 4080
ng FEU/ml (norma < 500) oraz fosfatazy kwaśnej w surowicy – 12,3 IU/l (norma < 6,5). Wyniki posiewu z gardła oraz
trzech posiewów krwi (na szczycie gorączki) były ujemne,
natomiast w posiewie z jamy ustnej stwierdzono obecność
Candida albicans.
Radiogram klatki piersiowej wykazał zacienienia miąższowe w prawym kącie przeponowo-żebrowym oraz niewielką ilość płynu w prawej jamie opłucnej. W USG jamy
brzusznej stwierdzono hiperechogeniczne zmiany w tkance
podskórnej nadbrzusza i okolicy podobojczykowej. W trakcie hospitalizacji obserwowano pojawienie się nowych zmian
guzkowych w tkance podskórnej. W związku z dużym prawdopodobieństwem etiologii metastatycznej pacjentka zakwalifikowana została do chirurgicznego usunięcia zmian celem
uzyskania materiału do badania histopatologicznego.
W dalszej kolejności wykonano CT klatki piersiowej,
w którym stwierdzono liczne zmiany o charakterze przerzutowym w tkance płuc, a także pakiety powiększonych węzłów chłonnych w śródpiersiu (zmiany te nie były widoczne w RTG klatki piersiowej). W CT jamy brzusznej stwierdzono liczne zmiany przerzutowe w obrębie: skóry, tkanki podskórnej, tkanki tłuszczowej w obrębie jamy brzusznej, wątroby, kości miednicy. W materiale z guzka podskórnego poddanym badaniu histopatologicznemu rozpoznano:
carcinoma mammae metastaticum cutis. Pacjentka została
skierowana do dalszego leczenia onkologicznego.
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.

Kliknij żeby zalogować

Użytkownicy online

Gości: 368
Największa liczba użytkowników online: 77 dnia 11-10-2011
Największa liczba gości online: 5263 dnia 07-04-2018