Onkologia w Polsce 2011 - kiedy zaczniemy wygrywać z nowotworami?

Wysłane przez BeataM 

BeataM (offline)

Post #1

02-03-2011 - 12:08:01

 

Onkologia w Polsce 2011 - kiedy zaczniemy wygrywać z nowotworami?
9 marca 2011 r.
Warszawa, Hotel Sheraton, (ul. B.Prusa 2)

Organizatorzy: Rynek Zdrowia

Tematyka konferencji:

8.30-9.00 Rejestracja uczestników


9.00-10.30 Sesja I

Organizacja lecznictwa onkologicznego w kraju - czy odpowiada nam ten model?

Możliwości sprzętowe i kadrowe wiodących ośrodków onkologicznych, a kolejki pacjentów.
Rola lokalnych centrów onkologii - ich znaczenie dla poprawy dostępności, zakres realizowanych świadczeń.
Dostępność do radioterapii w ramach leczenia skojarzonego - na ile poprawiły ją zakupy sprzętu.
Konsultacje i leczenie zespołowe w onkologii; druga opinia i interdyscyplinarne decydowanie o podjętej terapii - kiedy potrzebne? Oczekiwania a praktyka.
Leczenie ambulatoryjne i stacjonarne wobec rachunku kosztów; koszty hotelowe w radioterapii i propozycje ich zmniejszenia.
Finansowanie w onkologii - dlaczego dochodzi do nadwykonań; pogląd płatnika i świadczeniodawców.

Udział w dyskusji potwierdzili już m.in.: (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Mariusz Bidziński - Kierownik, Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie; Alicja Chybicka - Kierownik, Katedra i Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Akademia Medyczna we Wrocławiu; Krzysztof Herman - Konsultant Krajowy w Dziedzinie Chirurgii Onkologicznej, Zastępca Kierownika Kliniki, Klinika Chirurgii Onkologicznej, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie; Maria Jagas - Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Radioterapii Onkologicznej, Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu; Jacek Jassem - Kierownik, Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii, Gdański Uniwersytet Medyczny, Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Radioterapii Onkologicznej; Janusz Meder - Prezes, Polska Unia Onkologii; Marian Reinfuss - Konsultant Krajowy w Dziedzinie Radioterapii Onkologicznej, Dyrektor Oddziału, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie; Aleksander Zajusz - Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Lecznictwa Otwartego i Diagnostyki, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
Moderator: Piotr Wróbel - Zastępca Redaktora Naczelnego, Miesięcznik Rynek Zdrowia


10.30-11.00 Przerwa


11.00-13.00 Sesja II

Leczenie onkologiczne w ramach procedur wysokokosztowych - na co nas stać

Transparentność procesu tworzenia programów terapeutycznych oraz rekomendacji dla leków stosowanych w ramach tzw. chemioterapii niestandardowych; rola Agencji Oceny Technologii Medycznych.
Negocjacje cenowe oraz podział ryzyka - czy poprawią dostępność do nowoczesnych terapii? Stopień akceptacji tych rozwiązań przez producentów leków.
Dowiedziona skuteczność leków stosowanych w chemioterapii niestandardowej - trudność wyboru w praktyce klinicznej.
Procedura wydawania zgód na chemioterapie niestandardowe przez płatnika - czy potrzebny jest rejestr pacjentów i centralny system oceny wniosków?
Granice efektywności kosztowej w nowoczesnych terapiach onkologicznych możliwe do zaakceptowania przez płatnika; podejście egalitarne.

Udział w dyskusji potwierdzili już m.in.: (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Jacek Jassem - Kierownik, Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii, Gdański Uniwersytet Medyczny, Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Radioterapii Onkologicznej; Wiesław Jędrzejczak - Krajowy Konsultant w Dziedzinie Hematologii, Kierownik, Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych, Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; Krzysztof Łanda - HTA Audit, ekspert rynku medycznego; Wojciech Matusewicz - Prezes, Agencja Oceny Technologii Medycznych; Janusz Meder - Prezes, Polska Unia Onkologii; Gabriela Ofierska-Sujkowska - Kierownik Działu Rekomendacji, Biuro Prezesa, Agencja Oceny Technologii Medycznych; Tadeusz Pieńkowski - Kierownik, Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Onkologii Klinicznej; Piotr Rykowski - Dyrektor, Communic ation Alliance, ekspert rynku medycznego; Aleksander Zajusz - Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Lecznictwa Otwartego i Diagnostyki, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
Moderator: Luiza Jakubiak - Redaktor, Miesięcznik Rynek Zdrowia


13.00-13.30 Przerwa


13.30-15.00 Sesja III

Prognozy zapadalności na nowotwory vs oczekiwana skuteczność działań profilaktycznych - co zrobić można, a co zrobić trzeba

Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych - próba oceny efektów.
Profilaktyczne programy przesiewowe (w kierunku wykrywania raka szyjki macicy, raka piersi, raka jelita grubego, raka płuca) - efektywność, jakość badań diagnostycznych.
Udział obywateli w badaniach profilaktycznych - czy możliwe są działania dyscyplinujące?
Rola lekarzy rodzinnych - oczekiwania a ich kompetencje; czy środowiskowa wiedza tych specjalistów jest należycie wykorzystana?
Samorządy jako partnerzy w profilaktyce i zapobieganiu chorobom nowotworowym - lokalne programy przesiewowe, akcje szczepień przeciwko HPV.

Udział w dyskusji potwierdzili już m.in.: (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Mariusz Bidziński - Kierownik, Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie; Włodzimierz Bołtruczuk - Członek Zarządu Głównego, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce; Alicja Chybicka - Kierownik, Katedra i Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Akademia Medyczna we Wrocławiu; Jerzy Giermek - Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie; Kierownik, Centralny Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi; Tomasz Grodzki - Dyrektor, Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie Zdunowie, Ordynator, Oddział Kliniczny Chirurgii Klatki Piersiowej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie; Janusz Meder - Prezes, Polska Unia Onkologii; Tadeusz Pieńkowski - Kierownik, Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjne j, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Onkologii Klinicznej; Marek Spaczyński - Kierownik, Katedra Ginekologii, Położnictwa i Onkologii Ginekologicznej, Kierownik, Klinika Onkologii Ginekologicznej UM w Poznaniu, były Kierownik Centralnego Ośrodka Koordynującego Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy
Moderator: Piotr Wróbel - Zastępca Redaktora Naczelnego, Miesięcznik Rynek Zdrowia

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do 4 marca 2011 r. wypełniając formularz rejestracyjny: www.ptwp.pl/konferencje/

Udział w konferencji jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona.

Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia (w tym przypadku wysłana zostanie do Państwa informacja e-mailem).

Tylko potwierdzone przez organizatora przyjęcie zgłoszenia umożliwia wejście na konferencję.

Szczegółowe informacje: 32/ 209 13 03 (pod tym numerem nie jest prowadzona rejestracja). Szczegółowy plan konferencji oraz lista prelegentów już wkrótce w portalu www.rynekzdrowia.plna Forum od 17 lipca 2006r.

Al_la (offline)

Post #2

10-03-2011 - 21:25:27

k/Warszawy 

* PW, LJ/Rynek Zdrowia
* 09-03-2011 19:09


Onkolodzy: ograniczony dostęp do nowoczesnych leków, duże potrzeby w zderzeniu z budżetem

Potrzeby polskiej onkologii są dużo większe niż poziom finansowania, zwłaszcza wobec prognoz zwiększonej zachorowalności na nowotwory - przekonywali w środę (9 marca) specjaliści na zorganizowanej przez redakcje miesięcznika i portalu Rynek Zdrowia konferencji "Onkologia w Polsce 2011- kiedy zaczniemy wygrywać z nowotworami?".

Konferencja zgromadziła prawie 300 osób. Zaproszenie na pierwszą sesję przyjęli wiceministrowie zdrowia: Adam Fronczak i Andrzej Włodarczyk. Wśród prelegentów i gości spotkania, które wypełniła debata o stanie i przyszłości polskiej onkologii, byli m.in. konsultanci krajowi i wojewódzcy, kierownicy klinik, menedżerowie zarządzający szpitalami prowadzącymi leczenie chorób nowotworowych, przedstawiciele Polskiej Unii Onkologii.

Zmiany organizacyjne i inwestycje
Podczas dyskusji goście podjęli m.in. temat koniecznych zmian w organizacji lecznictwa onkologicznego - niezbędnych by podołało ono rosnącej liczbie zachorowań na nowotwory.

Jak stwierdził wiceminister zdrowia Andrzej Włodarczyk, resort chce inwestować w nowoczesne technologie, by wzmocnić już istniejące uczelniane ośrodki onkologiczne i lepiej wykorzystać ich potencjał.

- Będziemy również rozwijać profilaktykę - badania przesiewowe, dlatego że w dalszym ciągu nowotwory są wykrywane zbyt późno, co znacznie obniża skuteczność leczenia - mówił Andrzej Włodarczyk.

Z kolei wiceminister zdrowia Adam Fronczak prezentował dane i przekonywał, że polska onkologia jest z roku na rok lepiej finansowana, co jednak w zderzeniu z potrzebami bywa niedostrzegane przez pacjentów. Na przykład wartość programów terapeutycznych realizowanych w onkologii, według danych NFZ wzrosła z około 250 mln zł w 2005 roku do 550 mln zł w roku minionym.

- Rośnie też liczba specjalistów onkologów, na przykład w radioterapii onkologicznej przybyło ich około 200 w ciągu ostatnich czterech lat - mówił minister.

Leczenie w mniejszych ośrodkach
Jak zwracał uwagę prof. Marian Reinfuss, konsultant krajowy w dziedzinie radioterapii onkologicznej i dyrektor krakowskiego oddziału Centrum Onkologii -Instytutu w Warszawie, poprawia się też jakość leczenia w mniejszych ośrodkach onkologicznych.

- Odejdźmy do stereotypu, że leczenie na dobrym poziomie prowadzone jest tylko w dużych ośrodkach. Często polecam pacjentom ośrodki w mniejszych miejscowościach - mówił profesor.

Prof. Krzysztof Herman, konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej, przypomniał natomiast, że w reprezentowanej przez niego specjalizacji, uzyskiwane wyniki leczenia zależą od doświadczenia ośrodka. - Jeśli pacjent operowany jest w wyspecjalizowanym ośrodku, te wyniki są lepsze od 10 do 20 proc. - tłumaczył, sugerując, że należy analizować dane dotyczące skuteczności leczenia w poszczególnych szpitalach, aby określić, jaki poziom jest akceptowalny.

Dostęp do nowoczesnych leków
Podczas sesji poświęconej finansowaniu terapii onkologicznych prelegenci zwracali uwagę, że poziom wydatków na leczenie powoduje ograniczony dostęp do nowoczesnych leków. - NFZ nie może być wyrocznią. Nie istnieją jednak procedury, które pozwalałyby odwołać się od niektórych decyzji tej instytucji - mówił Janusz Meder, prezes Polskiej Unii Onkologii.

Ponownie krytyce została poddana formuła tzw. chemioterapii niestandardowej. Po pierwsze - uzyskanie zgody na jej stosowanie jest długotrwałe, po drugie - istnieją istotne dysproporcje w dostępie do niej w zależności od miejsca zamieszkania.

Profesor Tadeusz Pieńkowski, kierownik Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Centrum Onkologii-Instytucie w Warszawie mówił wręcz o zależności między miejscem zamieszkania a możliwością leczenia. Wskazał na różnice w finansowaniu chemioterapii niestandardowej między regionami.

- Największe wydatki w przeliczeniu na jednego mieszkańca województwa są ponoszone na takie leczenie na Mazowszu - 6,22 złotych, najmniejsze zaś na Dolnym Śląsku - 63 grosze - mówił profesor.

Taka sytuacja doprowadza do tego, że lekarze stoją przed trudnymi wyborami przy jednoczesnej presji chorych, którzy domagają się kosztownego leczenia. Jak jednak zauważył prof. Jacek Jassem, kierownik Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, żaden budżet nie byłby w stanie sfinansować wszystkich potrzeb zdrowotnych pacjentów , a szczególnie procedur wysokokosztowych.

Coraz częściej przed podaniem terapii celowanej pacjentom wykonuje się również badanie genetyczne, by mieć pewność, że drogie leczenie będzie skuteczne.

Znaczenie badań przesiewowych
Podczas konferencji mówiono też wiele o prognozach zwiększonej zachorowalności na nowotwory i znaczeniu programów przesiewowych. Jak podała dr Joanna Didkowska z Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii-Instytutu w Warszawie, odsetek kobiet, które odpowiedziały na zaproszenie i brały udział w badaniach przesiewowych nadal jest niezadowalający. W 2010 roku wynosił on 35 proc. w przypadku mammografii i około 23 proc - w badaniach cytologicznych.

Odsetek kobiet w wieku 40 lat i więcej, które kiedykolwiek miały wykonaną mammografię, jest w Polsce także niski - w 2010 roku “tak” na pytanie o udział w takim badaniu odpowiadało 33 proc. pań. Dla porównania, w USA jeszcze w 1996 roku pozytywnej odpowiedzi na takie pytanie udzielało 85 proc. kobiet.

- Potrzebna jest ciągła edukacja, aby poprawić zgłaszalność w badaniach przesiewowych, bo ona jest kluczowa dla wczesnego wykrywania nowotworów i skuteczności leczenia - podkreśla dr Didkowska.

[www.rynekzdrowia.pl]

W najgorszych chwilach mego życia zawsze mogłem liczyć na przyjaciół.
Odtąd wiem, że pierwszą rzeczą, jaką należy zrobić, to poprosić o pomoc. Paulo Coelho
Przewodowy NST, G2, T3N0Mx, TNBC, 6 x FEC (3 przed operacją), yT2N0Mx
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.

Kliknij żeby zalogować

Użytkownicy online

Gości: 553
Największa liczba użytkowników online: 77 dnia 11-10-2011
Największa liczba gości online: 5263 dnia 07-04-2018