KURSY

Wysłane przez baniula 

baniula (offline)

Post #1

22-08-2011 - 09:37:02

LESZNO 

„Dzieło ręki – praca bez barier”

Fundacja Artes do 25 sierpnia prowadzi nabór do II cyklu szkoleniowego w projekcie „Dzieło ręki – praca bez barier”.

Projekt ten kierowany jest do mieszkańców Krakowa lub powiatu krakowskiego, niezatrudnionych, w wieku 18-64. Mogą się do niego zgłaszać osoby posiadające orzeczenie w stopniu umiarkowanym lub znacznym z chorobami w obrębie narządu ruchu lub somatycznymi oraz osoby po długich i ciężkich chorobach.

Uczestnicy mogą się zgłaszać w siedzibie Biura Projektu na ul. Estery 3 w Krakowie codziennie w godzinach 8-12, telefonicznie 12 446 65 40 oraz e-mailowo: biuroartes@gmail.com.

W ramach tego projektu uczestnicy będą mogli wziąć udział w:
Kursach zawodowych – realizowane one będą w trzech grupach tematycznych :
• praca w biurze
• promocja i sprzedaż
• produkcja rękodzieła
Podczas kursów zapewnione będzie wyżywienie dla uczestników oraz transport dla osób z ograniczeniami w poruszaniu się.
Po ukończeniu kursu osoby tę będą kierowane na trzymiesięczne staże zawodowe do firmy społecznej Fundacji Artes bądź do innych instytucji o profilu działalności zgodnym z ukończonym kursem. Uczestnicy naszego projektu za każdy przepracowany miesiąc otrzymają stypendium stażowe.
Każdy z uczestników projektu będzie mógł skorzystać z opieki i porady psychologa. Natomiast osoby, które ze względu na chorobę i związane z nią ograniczenia mają trudności w funkcjonowaniu w czasie kursów oraz staży będą wspomagane przez asystenta.
Fundacja Artes już od ponad szczęściu lat rehabilituje społecznie i zawodowo osoby niepełnosprawne w swoim Warsztacie Terapii Zajęciowej przy ul. Estery 3. Od kilku lat Fundacja Artes jest również miejscem pracy dla osób niepełnosprawnych, prowadzi firmę społeczną, zajmującą się sprzedażą i produkcją rękodzieła, w której pracują obecnie 4 osoby. Przy ul. Estery 3 na krakowskim Kazimierzu działa również pracownia – sklepik z produktami wytwarzanymi przez osoby niepełnosprawne. Można w nim również zobaczyć ich twórczość rękodzielniczą, malarską, tkacką i poetycką.
Zakupy w sklepiku wspierają działalność Fundacji na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym tworzenie dla nich miejsc pracy.
Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach PO KL poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Fundacja może rozszerzyć swoją dotychczasową działalność.

Kontakt
Fundacja Artes – biuro projektu „Dzieło ręki – praca bez barier”
31-056 Kraków, ul. Estery 3
tel. 12 446 65 40
e-mail: biuroartes@gmail.com

Źródło: Fundacja Artes – biuro projektu „Dzieło ręki – praca bez barier”
Na forum od 21 stycznia 2006 roku
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.

Kliknij żeby zalogować

Użytkownicy online

Gości: 458
Największa liczba gości online: 14207 dnia 25-04-2022