Prośba o pomoc w interpretacji wyników

Wysłane przez Lotem 

Lotem (offline)

Post #1

23-02-2020 - 21:30:45

 

Dzień dobry,

Proszę o pomoc w interpretacji wyników mojej żony.

Wyniki biopsji gruboigłowej:
Rak inwazyjny piersi NST G2 3+2+1 3 mitozy/10 HPF

Wyniki USG:
Od początku roku wymiary guza się nie zwiększają - 13x14 mm (najdłuższe wymiary).
W dole pachowym po stronie chorej piersi dwa węzły chłonne podłużne z dobrze wykształconą wnęką - węzły odczynowe.

Wyniki badania immunohistochemicznego:
receptor estrogenowy: ponad 90%
receptor progesteronowy: ujemny
HER2: 3+ met. fish
Ki67: 10%

USG jamy brzusznej i RTG płuc nie wykazało zmian.
Z wyników wychodzi, że jest to rak luminalny typu B z nadekspresją HER2.
Martwią mnie 3+ przy HER2, cieszy fakt, że się nie powiększa, obecność receptorów estrogenowych i wartość Ki67.
Na dniach żona ma być przyjęta do szpitala na operację.
Proszę o ocenę czy to jest to optymalna ścieżka leczenia, czy może są wskazania do chemioterapii przedoperacyjnej?

Dziękuję bardzo.Zmieniany 2 raz(y). Ostatnia zmiana 23-02-2020 - 21:39:51 przez Lotem.

Tomasz. (offline)

Post #2

24-02-2020 - 07:38:53

Pruszków 

Cytuj
Lotem
Dzień dobry,

Proszę o pomoc w interpretacji wyników mojej żony.

Wyniki biopsji gruboigłowej:
Rak inwazyjny piersi NST G2 3+2+1 3 mitozy/10 HPF

Wyniki USG:
Od początku roku wymiary guza się nie zwiększają - 13x14 mm (najdłuższe wymiary).
W dole pachowym po stronie chorej piersi dwa węzły chłonne podłużne z dobrze wykształconą wnęką - węzły odczynowe.

Wyniki badania immunohistochemicznego:
receptor estrogenowy: ponad 90%
receptor progesteronowy: ujemny
HER2: 3+ met. fish
Ki67: 10%

USG jamy brzusznej i RTG płuc nie wykazało zmian.
Z wyników wychodzi, że jest to rak luminalny typu B z nadekspresją HER2.
Martwią mnie 3+ przy HER2, cieszy fakt, że się nie powiększa, obecność receptorów estrogenowych i wartość Ki67.
Na dniach żona ma być przyjęta do szpitala na operację.
Proszę o ocenę czy to jest to optymalna ścieżka leczenia, czy może są wskazania do chemioterapii przedoperacyjnej?

Dziękuję bardzo.
Zależy od wielkości guza wspolmiernosci go do wielkości piersi i formy operacji. Jak na luminalny B HER2 DODATNI to jest podejrzanie niskie Ki67. W razie braku chemioterapii przed operacja rozmawiał bym z operatorem o szerokich - poszerzonych marginesow cięcia.____________
Nie jestem lekarzem. Moje sugestie odnośnie leczenia należy zawsze skonsultować z lekarzem prowadzącym.

Lotem (offline)

Post #3

20-04-2020 - 22:18:05

 

Dziękuję za odpowiedź.

Pod koniec lutego odbyła się operacja oszczędzająca: resekcja kwadrantu piersi, śródoperacyjna weryfikacja wyciętych marginesów tkanki (radiogram BioVision), docięcie loży, biopsja węzłów wartowniczych. Z badań przedoperacyjnych poziom markera CA 15-3: 15 U/ml.

Wyniki badania histopatologicznego materiału pooperacyjnego:
Rak naciekający NST, NHG2, pT1c pN0 (Sn)
- Jeden węzeł chłonny wartowniczy bez przerzutów raka (CK AE1/AE3 -)
- Resekowany fragment piersi o wym. 6 x 4,5 x 4 cm z płatem skóry o wym. 2 x 0,4 cm.
Na przekroju guz o wym. 1,8 x 1,5 x 1 cm.
Marginesy: od podłoża 1 cm, od pow. przedniej 1 cm, przyśrodkowy: 1 cm, boczny 3,5 cm, górny 0,5 cm, dolny 0,4 cm.
Mikroskopowo: rak inwazyjny piersi typ NST. Obecne również ogniska raka przewodowego in situ DCIS z atypią średniego stopnia, z martwicą comedo.
Marginesy raka naciekającego jak w opisie makroskopowym.
Immunofenotyp:
ER + > 95%
PR – (pojedyncze jądra +)
HER2 Score = 3+
Ki67 około 20%.
- Docięta loża – fragment gruczołu piersiowego o wym. 7 x 6 x 2 cm bez zmian nowotworowych.

Żona jest już po podaniu pierwszej chemioterapii AC, z badań przed podaniem poziom markera CA 15-3: 15 U/ml.
Zaplanowane leczenie żony:
4 kursy AC co 3 tyg., potem 12 x paklitaksel lub 4 x docetaksel + herceptyna przez rok co 3 tyg.
po chemioterapii: letrozol + radioterapia

Mam następujące pytania:
1. Czy marginesy, po uwzględnieniu docięcia loży, są wystarczające?
2. Czy zaplanowany schemat leczenia jest odpowiedni?
3. Od czego zależy podanie 12 x paklitaksel lub 4 x docetaksel? Czy różnią się one w zakresie skuteczności? Nie ukrywam, że z powodu dojazdu do szpitala i sytuacji epidemii korzystniejsza byłaby druga opcja.

Tomasz. (offline)

Post #4

21-04-2020 - 09:43:08

Pruszków 

Profesjonalnie wykonana operacja BCT- śródoperacyjna weryfikacja i wykonana w trakcie operacji docinka loży guza. Dla mnie to tylko takie ośrodki powinny mieć rekomendacje do operacji oszczędzających BCT.
A nie działanie w rodzaju- nie będziemy docinać, podamy radioterapię i powinno być dobrze. Powinno.
Ponieważ guz miał ponad 1 cm średnicy- są wskazania do podania herceptyny z chemioterapią.
Mam duże wątpliwości odnośnie sensu podawania schematu AC. Guza nie ma, marginesy zweryfikowane. Po co walić tym schematem? Ja bym dążył do konsultacji z innym ośrodkiem i raczej zrezygnował z dalszych kursów tym schematem.
Taksany być muszą- bez nich podawanie herceptyny niczego nie daje (nie chroni przed nawrotem choroby). Co do częstotliwości podań. Gdy taksany zaczęły być wprowadzane podawano je w dawce skumulowanej co 3 tygodnie. Po roku (może po kilku latach) zaczęły się pojawiać wlewy co tydzień w dawce zredukowanej. Działanie terapeutyczne jest bardzo zbliżone, choć obecnie bardziej preferowane są podania cotygodniowe. Nie mam danych czy są skuteczniejsze. Podania co tydzień wiążą się z mniejszą ilością działań niepożądanych. Szczególnie w kwestii wystąpienia i nasilenia neuropatii- głównym i istotnym działaniem ubocznym które trzeba energicznie zwalczać już w momencie wystąpienia. Aby bóle się nie utrwaliły na długo. Wadą jest większa liczba wkłuć w żyły (jeśli nie był założony port) i więcej czasu na dojazdy z (obecnie) ekspozycją na koronawirusa. Paclitaxel to nie docetaxel. Oba leki są podobne ale nie identyczne. Nieco lepiej sie sprawdza w raku HER2 dodatnim docetaxel. Można zrobić tak, że pierwszy wlew dać skumulowany i za 3 tygodnie podjąć decyzję- czy podajemy dalej co tydzień czy kontynuujemy co 3 tygodnie.____________
Nie jestem lekarzem. Moje sugestie odnośnie leczenia należy zawsze skonsultować z lekarzem prowadzącym.

Lotem (offline)

Post #5

28-06-2023 - 22:45:55

 

Proszę o pomoc w interpretacji wyników mojej żony.
Żona przeszła leczenie chirurgiczne (BCT), chemioterapię (4xAC, 12xpaklitaksel), podawanie przez rok herceptyny, radioterapię, w tym brachyterapię. Obecnie przyjmuje inhibitor aromatazy (Etruzil).

Ostatni wynik badania USG piersi sprzed kilku dni:
Stan po BCT piersi prawej. Piersi o budowie heterogennej. W piersi prawej Rt 4 1 a sąsiadująco dwie zmiany bezechowe, najprawdopodobniej rozwijająca się martwica tłuszczowa 4 i 6 mm, zmiana większa z grubą przegrodą. W piersi lewej Lt 8 1 lipomia 12/4 mm. Zmian litych, torbieli, lymphadenopatii pachowej nie wykazano.
Wnioski: Zmiana do weryfikacji BIRADS 4a
Zalecana VAB w lok Rt 4 1 a 6 mm

Poprzednie (z sierpnia 2022 r.) badanie mammograficzne:
Stan po BCT piersi prawej
Piersi o budowie typ A
W prawej piersi blizna po BCT
Podejrzanych o złośliwość zmian ogniskowych i zwapnień nie wykazano
Obraz MMG stabilny
Wnioski: badanie bez cech procesu złośliwego BIRADS 2

Poprzednie badania USG, którymi dysponuję, z 2021 r.:
Gruczoły piersiowe o budowie tłuszczowo-gruczołowej. W piersi prawej - w obszarze po resekcji zmiany widoczny obszar o nieregularnej echogeniczności z przestrzeniami płynowymi. Innych zmian ogniskowych nie stwierdzam. Doły pachowe wolne.
Wniosek: obserwowany obszar wg usg nie wykazuje cech malignizacji

Piersi o utkaniu tłuszczowym (ACR 1)PL bez uchwytnych zmian.
Stan po BCT PP-bez cech wznowy miejscowej, obraz kliniczny KG, cechy umiarkowanego obrzęku, poza tym bez uchwytnych zmian.
Doły pachowe bez lymphadenopatii.
BIRADS 2

Proszę o pomoc w interpretacji wyniku sprzed kilku dni (opisanego jako pierwszy powyżej).
Szczególnie niepokoi mnie skierowanie na biopsję mammotomiczną przez lekarza wykonującego badanie USG.
Uzupełniająco dodam, że ostatni, sprzed dwóch tygodni, wynik CA 15-3 to 15,8 U/ml.
Mam kilka pytań:
1) Czy bardziej wiarygodne dla piersi o wskazanym utkaniu jest badanie USG czy badanie mammograficzne?
2) Czy opisana w prawej piersi zmiana odpowiada typowemu obrazowi wznowy miejscowej?
3) Czy zasadne jest wykonanie prywatnie badania rezonansu magnetycznego piersi?

Umówiłem żonę na dodatkowe badanie USG piersi u innego lekarza, jeszcze przed datą biopsji.
Jak dla mnie, dla laika, te zmiany na jednym z dwóch zdjęć USG, są ze sobą "połączone".

Dziękuję.Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 28-06-2023 - 22:48:17 przez Lotem.

Tomasz. (offline)

Post #6

29-06-2023 - 14:10:30

Pruszków 

1. Badaniem zasadniczym dla utkania gruczołowego jest usg, dla utkania tłuszczowego-mmg. Przy budowie mieszanej oba badania są dobre.
2. Przy leczeniu herceptyna i Etruzilem rozrost nowotworowy ma znikome prawdopodobieństwo do ekspansji. No, może jakiś rąk trojujemny, ale on powinien mieć cechy uszkodzenia po chemii. Rozrostowi trzeba się przyj 4zec, to wskazanie też do badań genetycznych odnośnie ew mutacji. Wszystko wskazuje n a rozrost lagodny- takie leczenie takich zmian zasadniczo nie hamuje. Ale wyjaśnić trzeba, dobrze, że jesteście czujni.____________
Nie jestem lekarzem. Moje sugestie odnośnie leczenia należy zawsze skonsultować z lekarzem prowadzącym.
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.

Kliknij żeby zalogować

Użytkownicy online

Gości: 502
Największa liczba użytkowników online: 77 dnia 11-10-2011
Największa liczba gości online: 14207 dnia 25-04-2022