Czy będzie dalsze leczenie chirurgiczne?

Dr n. med. Robert Wiraszka (offline)

Post #1

01-12-2012 - 09:15:47

 


Otrzymałam ekspertyzę histopatologiczną dwóch fragmentów tkankowych: ad.1 oznakowany klipsami fragment o wymiarach 7x6x4 cm, na przekroju gęste pasma białej tkanki, obecności guza nie stwierdza się. Wycinki pobrano z a - pasm białej tkanki (298-310) , granic cięcia: b - powięziowej (311) , c - kranialnej (312) , d) kaudalnej (313) , e - pachowej (314) , f - mostkowej (315) , g - skórnej (316) ad.2 materiał oznakowany klipsami - fragment tkankowy o wym. 4x3x2 cm, na przekroju pasma białej tkanki zbadano wcałości. Rozpoznanie: ad.1 a-g Laesiones fibrosocysticae mammae: fibrosis, cystes, metaplasia apocrinalis .ad.2 Carcinoma ductale invasivum III stopnia wg B-R et carcinoma intraductale G3 (<5%). Utkanie raka inwazyjnego znajduje się w powięziowej granicy cięcia oznaczonej tuszem. Największy wymiar guza wynosi13 mm.pT1c. Ekspresja receptorów: ER - Stwierdzono ekspresję receptora estrogenów w ponad 90% komórek rakowych (intensywność odczynu =3, na skali 0-3). HER2: słabo pozytywny - 2+
Bardzo proszę o podanie dalszego sposobu leczenia w obowiązujących w Polsce standardach. Czy w moim przypadku wg Pana będzie prowadzone dalsze leczenie chirurgiczne, jeśli tak to w jakim zakresie?czytaj więcej
Nie możesz pisać w tym wątku ponieważ został on zamknięty

Użytkownicy online

Gości: 641
Największa liczba gości online: 14207 dnia 25-04-2022