Czy leczenie było wystarczające

dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld (offline)

Post #1

02-01-2014 - 11:48:00

 


Pod koniec marca przeszłam mastektomię piersi prawej.
Wynik histpat: Rak przewodowy inwazyjny piersi prawej. Przerzuty raka w węzłach pachy (II/XVIII), (NHG3, pT2, pN1a). (8500/3 T-04915)
Makroskopowo: Amputowana pierś prawa o wym. 24x21x6 cm z tkankami pachy 12x9x3 cm i płatem skóry 21x12,5 cm. Masa 1100 g. W kwadrancie dolnym-zewnętrznym obecny guz 2,5x1,8x2,2 cm, oddalony o 5 cm od granicy dolnej, 2 cm od podłoża, 1,4 cm od skóry. W odległości 3,2 cm od guza obecny obszar 5,5x3,0x2,5 cm (KGZ), (marginesy: granica górna 4,2 cm, podłoża 1,6 cm, skóra 2,0 cm). Węzły chłonne dł. Do 1,8 cm.
Mikroskopowo: Rak przewodowy inwazyjny - NHG3 (3+3+3: 45 mitoz / 10HPF - pole widzenia 0,55 mm. Brodawka bez zmian patologicznych. W utkaniu gruczołu - zmiany włóknisto-torbielowate. Zmiany inwazyjne są oddalone 2 cm od podłoża. Węzły chłonne dołu pachowego - przerzuty (II/XVIII), obecne cechy nacieku tkanki okołowęzłowej.
Badanie immunohistochemiczne: Nie wykazano obecności receptorów estrogenowych i progesteronowych w jądrach komórek nowotworowych. Oznaczono białko HER2 za pomocą przeciwciała króliczego Ventana PATHWAY HER-2/neu (4B5). Odczyn negatywny w komórkach raka naciekającego (Score =1+). Wykazano ekspresję antygenu proliferacyjnego Ki 67 w 60% jąder komórkowych.
Chemioterapia 1: 4 x schemat czerwony AC (cyclophosphamidum + doxorubicinum) co 3 tygodnie - zrealizowane,
Chemioterapia 2: 12 x schemat biały TAXOL 80 mg (paclitaxelum) co 1 tydzień - zrealizowane,
Radioterapia: 20 dawek frakcyjnych po 2,25 Gy na klatkę piersiową i węzły chłonne .
Dawka całkowita 45 Gy/T - zrealizowane.

Pytania jeśli to możliwe:
1. Czy schemat chemioterapii jest w Pani ocenie optymalny? Czy należy coś dodać/uzupełnić?
2. Czy celowe jest w mojej sytuacji zastosowanie leczenia Herceptyną?
3. Jak ocenić czy wynik leczenia na tym etapie jest zadowalający?


czytaj więcej
Nie możesz pisać w tym wątku ponieważ został on zamknięty

Użytkownicy online

Gości: 437
Największa liczba użytkowników online: 77 dnia 11-10-2011
Największa liczba gości online: 5263 dnia 07-04-2018