Czy wskazania co do dalszego leczenia są słuszne

dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld (offline)

Post #1

26-02-2015 - 11:09:38

 


Mam 51 lat, w październiku 2014 r. wykryto u mnie nowotwór lewej piersi. Rozpoznanie: Carcinoma invasium (NST) G-2 mammae, podtyp: Luminal B, HER-2 Negative; (B5), MIB-1 (+) ok. 20% komórek, Receptory: ER (3+) 100% komórek T.S. 8/8 positive, PgR (3+) 5% komórek T.S. 4/8 positive, HER-2 (1+) ujemny. Badanie genetyczne nie wykryło mutacji BRCA1. Dnia 9.12.14 r. przeszłam operację, w trakcie której usunięto guza oraz węzeł chłonny wartowniczy. Rozpoznanie: Rak piersi lewej T2N1a(sn)M0+ stan po BCS nieradykalnym C 50.4. Wynik badania patomorfologicznego: Carcinoma invasivum (NST), G-3 mammae średnica guza 35 mm; Nie stwierdzono cech angioinwazji. Guz usunięty w granicach zdrowych tkanek z minimalnym marginesem chirurgicznym poniżej 1mm (margines dolny); Podtyp biologiczny oraz status receptorowy oznaczono w badaniu H-P 261775/2014 r. pT2N1a(sn; Nottingham Prognostic Index=5,7pkt; Wypreparowano jeden węzeł chłonny z przerzutem raka (1/1); Naciek raka przekracza torebkę węzła i jest obecny w tkankach miękkich okołowęzłowych. W dniu 13.01.15 r. przeszłam operację usunięcia 16 węzłów chłonnych. Rozpoznanie patomorfologiczne: Wypreparowano 16 węzłów chłonnych, w dwóch z nich stwierdza się przerzuty raka (2/16); Utkanie raka obecne w tkankach miękkich okołowęzłowych. Chemioterapeuta poinformował mnie, iż jestem przypadkiem granicznym i muszę podjąć decyzję, czy przystąpić do chemioterapii. Lekarz rekomenduje 4 wlewy chemioterapii FAC i 12 codziennych wlewów Taxol, miesiąc radioterapii, nadto hormonoterapię przez 5 lat z racji hormonozależnego charakteru nowotworu.
Czy wskazania lekarza co do dalszego leczenia są słuszne, w szczególności co do chemioterapii? Nie leczę się na żadne przewlekłe choroby, a wyniki innych badań, w tym kardiologicznego, miałam dobre.


czytaj więcej
Nie możesz pisać w tym wątku ponieważ został on zamknięty

Użytkownicy online

Gości: 410
Największa liczba użytkowników online: 77 dnia 11-10-2011
Największa liczba gości online: 14207 dnia 25-04-2022