Interpretacja wyniku MRI piersi

Wysłane przez Dr n. med. Maria Górnaś 

Dr n. med. Maria Górnaś (offline)

Post #1

22-04-2015 - 09:34:44

 


Dziś odebrałam wynik rezonansu. Jestem po operacji oszczędzającej (sierpień 2014). Receptory ujemne, 2 przerzuty w węzłach chłonnych, mutacja w BRCA 1, potem 6 x TAC, i radio skończone 14. lutego 2015. Co oznacza ten opis? Czy to jest wznowa, może nowe ogniska, czy pozostałości po starym nowotworze? Jakie powinno być dalsze postępowanie?
Oto opis. Wykonano badanie MR piersi, uzyskując obrazy T1 zależne przed i po podaniu środka kontrastowego (badanie dynamiczne), T2 zależne i z supresją tłuszczu oraz dyfuzyjne; w przekrojach poprzecznych. Środek kontrastujący dożylnie - Magnevist 10. Pacjentka z grupy podwyższonego ryzyka (mutacja BRCA 1). Stan po leczeniu oszczędzającym raka piersi prawej (08.2014) radio i chemioterapii (leczenie zakończone w lutym 2015) w trakcie hormonoterapii. Pierś prawa z cechami obrzęku podścieliska (radioterapia zakończona w lutym b.r.). Blizna pooperacyjna w kwadracie górno-zewnętrznym piersi prawej, w jej sąsiedztwie, przy ścianie klatki piersiowej widoczny szczelinowaty zbiornik płynu o wym. 17x7 mm. Do przodu i nieco przyśrodkowo od loży pooperacyjnej stwierdza się obecność dwóch punktowatych ognisk wzmocnienia, średnicy 3 mm każde; wzmocnienie do 65% w pierwszej fazie, później wash-out (krzywa typu 3-go). Obraz niejednoznaczny, może odpowiadać wzmocnieniu związanemu z przebytym leczeniem, nie można jednoznacznie wykluczyć zmiany resztkowej w obwodzie loży - konieczne badanie za 3 miesiące. Pierś lewa zabrodawkowo, od strony kwadratów zewnętrznych widoczny poszerzony przewód długości 22 mm, szerokości do 3 mm, nie wykazujący wzmocnienia kontrastowego ani restrykcji dyfuzji - zamiana łagodna. Poza tym obustronnie zmian ogniskowych, obszarów restrykcji dyfuzji ani ognisk nieprawidłowego wzmocnienia po podaniu środka kontrastowego nie uwidoczniono. Doły pachowe, okolice przymostkowe w normie. BIRDAS 3


czytaj więcej
Nie możesz pisać w tym wątku ponieważ został on zamknięty

Użytkownicy online

Gości: 279
Największa liczba użytkowników online: 77 dnia 11-10-2011
Największa liczba gości online: 5263 dnia 07-04-2018