Jakie powinno być zastosowane leczenie, rokowania

Wysłane przez Dr n. med. Maria Górnaś 

Dr n. med. Maria Górnaś (offline)

Post #1

24-10-2015 - 10:17:29

 


U mojej mamy (56 l.) zdiagnozowano raka piersi.
Wynik mammografii: Sutki gruczołowo-tłuszczowe. Sutek prawy bez zmian ogniskowych podejrzanych. W sutku lewym w KGZ obszar 55 mm mikrozwapnień, w badaniu usg w obszarze tym guzek 25 mm, w lewym dole pachowy patologiczny węzeł chłonny 20 mm. BI-RADS 6.
Wynik biopsji: W badanym materiale z BGI sutka stwierdza się: Carcinoma invasivum, NST (G-2) et carcinoma ductale in situ (DCIS) typu cribriformis et micropapillaris (NG-2). Nie stwierdza się martwicy typu comedo. W raku naciekającym: ER (+) - odczyn średnio nasilony w 90% komórek (Allred7; IS2+PS5), PR (+/-) - odczyn słaby w około 3% komórek (Allred3; IS1+PS2), Her-2 (1+) - ujemny, Ki67 około 10%. Obecne zatory z komórek raka w świetle drobnych naczyń chłonnych.
Wyniki biochemii: Mocznik 14,9 mg/dl, Kreatynina 0,67 mg/dl, eGFR wg wzoru MDRD 91 ml/min/1,73m’2.
Dodam, że mama miała wykonywaną ablację i bierze leki przeciwzakrzepowe.
Proszę o interpretację wyniku, rokowania i sugestie dotyczące leczenia. Czy jest to rak szybko postępujący?
W ciągu 6 tygodni nie zostało wdrożone żadne postępowanie lecznicze.


czytaj więcej
Nie możesz pisać w tym wątku ponieważ został on zamknięty

Użytkownicy online

Gości: 569
Największa liczba użytkowników online: 77 dnia 11-10-2011
Największa liczba gości online: 14207 dnia 25-04-2022