Jakie powinno być zastosowane leczenie

Wysłane przez Dr n. med. Maria Górnaś 

Dr n. med. Maria Górnaś (offline)

Post #1

08-09-2016 - 08:53:21

 


Mam 74 lata, proszę o interpretację wyników i ustosunkowanie się do zaproponowanego leczenia: (Chemia AC około 7 m-cy, później ma być herceptyna 1 rok i na końcu radioterapia, bo miałam oszczędzającą operację piersi prawej - tej rakowej).
Czy w tym wieku nie można dać "oszczędniejszego" leczenia?

Oto odpis całości wyników:
Rodzaj materiału: 1) węzeł wartowniczy pachy prawej, 2) kwadrant dolny piersi prawej, 3) margines boczny, 4) margines przyśrodkowy.
Rozpoznanie kliniczne:
Rak piersi prawej T2N0
Rozpoznanie histopatologiczne:
Przebadano dwa węzły chłonne bez zmian nowotworowych (0/2)
Makroskopowo przysłano do badania oznaczony nitkami kwadrant sutka o wymiarach 65x55x45 mm z fragmentem skóry o wymiarach 60x28 mm z powięzią. Na przekrojach kwadranta obecny jest guz o wymiarach 21x15 mm, który położony jest centralnie i w odległości 10 mm od skóry.
Mikroskopowo:
Rak zrazikowy inwazyjny G1 (3+1+1) invasive lobuar carcinoma:
- guz o wymiarach 21x15 mm jw
- wokół guza brak jest cech limfoangioinwazji
- brak jest cech naciekania okołonerwowego
- proces nie nacieka skóry i nie perforuje powięzi.
Mikroskopowo: Fragment miąższu sutka bez zmian nowotworowych. pT1c N0(i-)(sn) Mx R0.
Badanie immunohistochemiczne węzłów chłonnych z pkt1: CK19(-)x8.
Badanie immunohistochemiczne nowotworu z pkt2: CK19 (+), E-cadherin (-)
- w raku zrazikowym, E-cadherin (+)
- w raku NST, p63 (-).
Uzupełnienie rozpoznania do pktu 2.
Granice kwadrantektomii w materiale pkt 2 są bez zmian nowotworowych.
Rodzaj materiału: badania immunohistochemiczne z bloczka 54059/16
Rozpoznanie kliniczne: Ca mammae dex.
Rozpoznanie histopatologiczne: Receptory estrogenowe w części inwazyjnej 50% reakcja średnia. Receptory progesterenowe w części inwazyjnej w poniżej 1% reakcja średnia. Her2 w części inwazyjnej (2+). Badaniem FISH stwierdzono: STATUS HER2: dodatni.czytaj więcej
Nie możesz pisać w tym wątku ponieważ został on zamknięty

Użytkownicy online

Gości: 700
Największa liczba użytkowników online: 77 dnia 11-10-2011
Największa liczba gości online: 14207 dnia 25-04-2022