Czy potrzebna jest dodatkowa chemioterapia

Wysłane przez Dr n. med. Maria Górnaś 

Dr n. med. Maria Górnaś (offline)

Post #1

13-09-2016 - 08:36:04

 


Pacjentka lat 66, w przesiewowej mammografii guz piersi prawej 13 mm.
Klinicznie guz T1N0M0
Operacja oszczędzająca pierś + węzły chłonne wartowniki.
Histopatologia: Wyniki his-pat guzka piersi. Przerzut raka do węzła chłonnego (1/1). Wielkość przerzutu co najmniej 0,4x0,2 cm. Naciekanie torebki węzła bez zajęcia tkanki tłuszczowej. Jeden węzeł chłonny z niespecyficznym odczynem zapalnym, bez przerzutu nowotworowego (0/1). Rak przewodowy naciekający piersi prawej G3, pT1c Wg Elstona-Ellisa (3+2+3). Naciekanie tkanki tłuszczowej. Zatory w naczyniach chłonnych. Rozrost tkanki włóknistej zrębu. Przewlekły ogniskowy naciek zapalny.
Receptory estrogenowe dodatnie w 90% komórek, nasilenie reakcji na 3+
Receptory progesteronowe ujemne - brak reakcji.
E-cadheryna (+), Ki-67 40%, HER-2 ujemny - brak reakcji.
Utkanie raka widoczne w górnej granicy cięcia chirurgicznego. Pozostałe marginesy: głęboki 0,1 cm, przedni co najmniej 1 cm, boczny 1,5 cm, przyśrodkowy 2 cm.
Docinka marginesu górnego nie zawiera utkania nowotworowego. Docinka marginesu głębokiego nie zawiera utkania nowotworowego.
Druga operacja - usunięcia w. chłonnych piętra 1 i 2 - brak przerzutów.
Mama przeszła 4 cykle chemioterapii AC. (poza nudnościami, brakiem apetytu, leukopenią wymagająca podawania Nivestimu) bez powikłań.
Czy jest potrzeba dalsza chemioterapia? Onkolog prowadzący proponuje jeszcze 2 dawki chemii "białej". W opinii drugiego onkologa wystarczająca będzie radioterapia, a następnie hormonoterapia. Czy dodatkowo chemioterapia coś pomoże?


czytaj więcej
Nie możesz pisać w tym wątku ponieważ został on zamknięty

Użytkownicy online

Gości: 436
Największa liczba użytkowników online: 77 dnia 11-10-2011
Największa liczba gości online: 14207 dnia 25-04-2022