Interpretacja przypadku

Wysłane przez Dr n. med. Maria Górnaś 

Dr n. med. Maria Górnaś (offline)

Post #1

30-01-2017 - 11:11:50

 


Wiek 56 lat.
Brids5 nowotwór złośliwy sutka, w piersi lewej guz około 5 cm. HER2 - 3+ ; KI67 - 30%; ER - neg; PGR - neg; CARCINOMA INVASIVUM MAMMAE, NST, G2 (3+2+1).
Chemia przedoperacyjną: 4xAC i 12 x Paclitaxel;
XI 2015 przeprowadzona mastektomia lewej piersi:
Pierś lewa o wymiarach 18x19x5,5 cm usunięta wraz z zawartością dołu pachowego, w okolicy zabrodawkowej oraz na granicy kwadrantów górnych obszar o zmożonej swoistości z mikrozwapnieniami o orientacyjnym wymiarze 6x3x5,5 cm położony bezpośrednio pod skórą, 2 cm nad ruchoma powięzią. W pozostałym miąższu tkanka tłuszczowa i mastopatyczna ok. 15%. Brodawka sutkowa z białym nalotem.
Wynik mikroskopowy:
Materiał po mastektomii z limfadenektomią
1. Stan po chemioterapii - komórkowość ok. 5%, grupa RCB II
2. Typ histologiczny: Rak naciekający NST-D. przewodowy
3. Największy wymiar komponentu naciekającego - poniżej 1 cm
4. Odsetek utkania raka in situ cdis < 5%
5. Liczba wszystkich węzłów chłonnych z przerzutami: 1 (bez przekraczania torebki węzła chłonnego).
6. Liczba wszystkich znalezionych węzłów : 11
7. Średnica największego przerzutu: 0,3 cm
8. pTNM: ypT1bN1
9. Komentarz: Komórki guza wykazują ogniskowo cechy dużego stopnia uszkodzenia po terapii. Wokół gniazd komórek raka widoczne są pola resorbcji i włóknienia. Brodawka piersi bez nacieków raka.
Od 02.12.2015 do 31.12.2015 - radioterapia: otrzymała napromienianie na obszar obwodowych węzłów chłonnych i ścianę klatki piersiowej (strona lewa) techniką IMRT fot x 6 MV 4500 cGY/g/20 fr. Liczba frakcji dziennie : 1x
Kolejny etap to podawanie herceptyny (11 sesji co 3 tygodnie).

Pojawiają się zmiany na wątrobie.
Lipiec 2016 - Wynik usg jamy brzusznej: " Wątroba powiększona odpowiada wyczuwalnemu oporowi, duże zmiany o charakterze meta o średnicy 11 cm, 7 cm, 5 cm i 3 cm. We wnęce wątroby kilka zmian węzłowych. Prawidłowy obraz śledziony pęcherzyka żółciowego i trzustki. Drogi żółciowe nieposzerzone. Nerki prawidłowe, okolice nadnerczowe niezmienione. Pęcherz moczowy słabo wypełniony moczem. Aorta brzuszna prawidłowa, w przestrzenie zaotrzewnowej zmian nie uwidoczniono.
Wnioski: Hepatomegalia. Zmiany ogniskowe w wątrobie o charakterze meta".
Zmiana leczenia. Herceptyna wstrzymana. Podawany Lapatynib + kapecytabina.
Litopad 2016;
TK jamy brzusznej z kontrsatem iv. + kontrast doustny:
Wątroba powiększona (w wym. c-c 184 mm), z widocznymi dość licznymi zmianami meta z cechami rozpadu; wybrane największe 106x87, 59x51 mm, 32x31 mm. Drogi żółciowe wewnątrzwątrobowe i PŻW nieposzerzone. Pęcherzyk żółciowy częściowo obkurczony, bez uwapnionych złogów. Trzustka niepowiększona bez zmian ogniskowych. Śledziona niepowiększona bez zmian ogniskowych. Nerki położone typowo, prawidłowej wielkości. nadnercza bez zmian. Aorta brzuszna drożna, nieposzerzona. Dość liczne węzły chłonne trzewne i zaotrzewnowe o wielkości : porto kwartalny sr. 11 mm, przy krzywiźnie mniejszej żołądka do 8 mm w osi krótkiej, we wnęce wątroby do 9 mm w osi krótkiej, aorto-kwartalne do 9 mm w osi krótkiej, przyaortalne do 8 mm w osi krótkiej. Nie stwierdzono wolnego płynu w obrębie jamy brzusznej.
grudzień 2016 - wynik badania echokardiograficznego - osierdzie - ślad płynu. Całkowita czynność skurczowa lewej komory zachowana, bez zaburzeń odcinkowych.
W styczniu 2017 kolejna tomografia wykazuje znaczny progres choroby: Powiększone węzły nad przeponowe w okolicy wpustu 16x10 mm i przy VCI 16x12 mm (rozpad). Wątroba powiększona, niejednorodna, z licznymi zlewającymi się ogniskami meta. guzy w seg. 5/6 151x92 mm, na pograniczu seg. 7/876x56 mm oraz w seg. 1 37x36 mm. Pojawiły się liczne nowe zmiany. Progresja zmian węzłowych przy krzywiźnie mniejszej żołądka do 11 mm i w przestrzeni zaotrzewnowej (największe pod VCi 26x15). Pojawił się płyn pod torebką wątroby przy śledzionie i międzypętlowo. Podejrzenie drobnych guzów w widocznych fragmentach miąższu płucnego. Fragmenty miąższu płucnego bez zmian podejrzanych. Inne obszary j. brzusznej bez zmian.
Co to oznacza. jakie rokowania?



czytaj więcej
Nie możesz pisać w tym wątku ponieważ został on zamknięty

Użytkownicy online

Gości: 498
Największa liczba użytkowników online: 77 dnia 11-10-2011
Największa liczba gości online: 14207 dnia 25-04-2022