Interpretacja przypadku

Wysłane przez Dr n. med. Maria Górnaś 

Dr n. med. Maria Górnaś (offline)

Post #1

26-08-2020 - 19:09:25

 


Mama ma 60 lat. 6 lat temu przeszła mastektomię lewej piersi.
W 2014 roku wynik z biopsji gruboigłowej: Rak cewkowy inwazyjny piersi lewej częściowo zrazikowaty.
- co najmniej pT2NxMx
- podtyp biologiczny - hormonozależny.
ER (++) w 80%
PR (++) w 80%
HER2 - ekspresja ujemna
Ki-67 - 15%
Zastosowano chemioterapię przedoperacyjną 6 cykli ADR 95 mg, DCT 150 mg

Stan po chemioterapii:
Kompletna odpowiedź guza na przedoperacyjną chemioterapię - guz zmniejszył swoje rozmiary, a "żywych" komórek rakowych w obrębie guza nie stwierdzono, na terenie guza występuje włóknienie.
Częściowa odpowiedź jednego przerzutowego węzła chłonnego na przedoperacyjną chemioterapię - przerzut występuje pod postacią resztkowej tkanki rakowej, a w miejscu przerzutu obecne jest włóknienie.
Rak cewkowy inwazyjny piersi lewej częściowo rak zrazikowy.
Przerzut raka do jednego węzła chłonnego (1/12)
-yp T2(cr) N1a(PR) Mx
-wg AJCC stopień IIA
-podtyp hormonozależny
Potwierdzona Immunohistochemia z biopsji.

Zabieg operacyjny radykalny - resekcja R0
najmniejszy - tylny margines wynosi 2 cm,
guz o wymiarach 2,5 x 2 x 1,3 cm,
pierwotnie rak zbudowany był z małych cewek gruczołowych utworzonych przez jedną warstwę komórek rakowych oraz komórek pozbawionych kohezji, układających się w szeregi, pierwotny indeks mitotyczny wynosił 4 mitozy/10HPF=1 mitoza/1 mm kwadratowy,
- brak zatorów nowotworowych w świetle naczyń chłonnych i krwionośnych biegnących wokół guza,
- w jednym węźle chłonnym, spośród dwudziestu węzłów pobranych z lewego dołu pachowego przerzut raka (1/20), stosunek tkanki rakowej do objętości przerzutu uległ zmniejszeniu, a na terenie ognisk przerzutowych obecne jest włóknienie,
największa średnica przerzutu wynosi 0,4 cm, przerzut nie jest obecny na terenie torebki i nie wychodzi poza jej obręb.

Mama przez 6 lat zażywała Tamoksyfen.
W trakcie hormonoterapii wykryto meta w wątrobie.
Biopsja wątroby potwierdziła:
CK[AE1/AE3] (+), CK7 (+), CK 19 (-), CK 20 (-)
ER (++) w ok.90%, PR (++) w ok. 30-40%, HER2 ujemny, Ki-67 15%

Dodatkowo po wykonaniu scyntygrafii kości:
Badanie wykonano po podaniu Tc-99m-MDP o aktywności 721MBq
Badaniem uwidoczniono obecność licznych ognisk zwiększonego gromadzenia znacznika w zakresie kości czołowej czaszki, odcinka piersiowego kręgosłupa, żeber dwustronnie (dość liczne drobne zmiany ogniskowe oraz niejednorodne gromadzenie znacznika w zakresie żeber), w rzucie prawego stawu krzyżowo-biodrowego oraz prawego talerza biodrowego - obraz odpowiada obecności rozsiewu npl.

Obecnie mama ma podawaną cotygodniowo PXL mono 130 mg. Będzie również kwas zoledronowy.

Dziś dostałam wyniki rezonansu jamy brzusznej z kontrastem. Wynik: Wątroba powiększona w zakresie prawego płata, silnie stłuszczona. W obu płatach widoczne liczne, różnej wielkości zmiany ogniskowe, okrężnie wzmacniające po podaniu kontrastu wlk. do 48 mm w prawym i 17 w lewym płacie - zmiany odpowiadają licznym ogniskom meta do wątroby. Segmentarne zaburzenia perfuzji wątroby w otoczeniu niektórych zlewających się meta. Pęcherzyk żółciowy prawidłowej wielkości, cienkościenny, bez patologicznych ubytków sygnału. Drogi żółciowe wewnątrzwątrobowe i zewnątrzwątrobowe nieposzerzone o prawidłowym przebiegu i sygnale, bez obecności ubytków sygnału, które mogłyby odpowiadać złogom. Trzustka niepowiększona, o jednorodnym sygnale miąższu, bez zmian ogniskowych. Przewód Wirsunga prawidłowy. Przewody trzustkowe I-rzędowe niewidoczne. Śledziona niepowiększona, prawidłowego kształtu, jednorodna. W górnym biegunie lewej nerki torbiel wlk. 42 mm. Nerki prawidłowej wielkości, o gładkich obrysach. Grubość i sygnał miąższu obu nerek prawidłowe. UKM-y obustronnie nieposzerzone. Nadnercza o prawidłowej grubości odnóg, bez widocznych guzków. Węzły chłonne zaotrzewnowe niepowiększone.

Mama od dwóch lat ma torbiel na nerce, bez zmian.


Czy mama będzie poddana operacji?
Czy możliwa jest remisja w wątrobie?
Czy zastosowane leczenie jest optymalne? Co można jeszcze zrobić?czytaj więcej
Nie możesz pisać w tym wątku ponieważ został on zamknięty

Użytkownicy online

Gości: 619
Największa liczba gości online: 5263 dnia 07-04-2018