Nasz Ekspert

Avatar

Dorota Karkowska - NIE ODPOWIADA

NIE ODPOWIADA 

  • Avatar

    Obowiązek przekazania pacjentowi przystępnej informacji a formularze zgody

    Pacjent ma prawo, aby informacje przekazywane mu przez lekarza były „przystępne” (art. 9 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta [Tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. Nr 159, z późn. zm.]). Jest to niezwykle ważna kwestia, wielokrotnie wcześniej poruszana w doktrynie prawa i orzecznictwie sądowym. Zobowiązanie do udzielenia przystępnej informacji wynika również z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. Nr 464, z późn. zm. dalej: ustawa lekarska) i art. 13 ust. 2 Kodeksu Etyki Lekarskiej, które nakazują, aby informacja udzielana pacjentowi była sformułowana w sposób dla niego „zrozumiały”. 

    więcej