Nasz Ekspert

Avatar

Arkadiusz Spychała - NIE ODPOWIADA

 NIE ODPOWIADA 

pracownik socjalny w Pracowni Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii. 

 • Avatar

  "Orzecznictwo rentowe oraz pozarentowe w trakcie pandemii choroby COVID-19. Regulacje dotyczące orzeczeń, które tracą ważność".

   Od ponad roku zmagamy się z wirusem COVID-19, który zmienił całkowicie  nasze życie prywatne i zawodowe.  Wiele spraw należało przeorganizować i dostosować się do nowej sytuacji. Ale dostosowywanie się do sytuacji a właściwie dostosowywanie sytuacji do zmieniającej się rzeczywistości pociągnęło za sobą szereg nowych rozwiązań i zmianę przepisów. część z nich ustanie po zniesieniu stanu epidemicznego a część zapewne pozostanie będzie nam służyć dalej jako rozwiązania systemowe a nie tymczasowe.   Rozwiązaniem prawnym nowej sytuacji w obszarze orzecznictwa jest ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, na podstawie której przedłużeniu uległa ważność orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydawanych przez powiatowe i wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

  więcej

 • Avatar

  „Status osoby niepełnosprawnej a praca zawodowa. Zatrudnienie na etat a własna działalność gospodarcza.”

  Osoba niepełnosprawna podlega takim samym zasadom zatrudniania jak każdy pracownik. Prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracownika w szczególności reguluje Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, ze zm.) oraz Kodeks Pracy.  

  więcej

 • Avatar

  Orzecznictwo pozarentowe a prowadzenie własnej działalnosci gospodarczej. Zasady udzielania pomocy "de minimis" ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

  Niniejszy artykuł pragnę poświęcić osobom, które prowadzą własną działalność gospodarczą i w wyniku wypadku bądź ciężkiego zachorowania wystąpiła niesprawność ale nie na tyle, żeby działalność zawieszać bądź zamykać. W takiej sytuacji, gdy zakończymy leczenie, następnie rekonwalescencję i dalej prowadzimy działalność warto orzec stopień niepełnosprawności i wystąpić do Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych o pomoc „de minimis” czyli o refundację składek zusowskich. 

  więcej