Nasz Ekspert

Avatar

Aleksandra Rudnicka - NIE ODPOWIADA

NIE ODPOWIADA 

Polonistka, teatrolog. Na początku pracy zawodowej była związana z teatrami jako kierownik literacki Teatru Powszechnego w Łodzi, potem szefowa Działu Informacji i Wydawnictw Teatru Rzeczypospolitej w Warszawie. Pod koniec lat 80-tych redaktor merytoryczna w Polskiej Agencji Reklamowej w Warszawie. Od ponad 20 lat prowadzi własną Agencję zajmująca się reklamą i wydawnictwami. Obecnie redaktor naczelna „Głosu Pacjenta Onkologicznego” i wydawca „Gazety Amazonki”.  

 • Avatar

  Rehabilitacja z perspektywy pacjentów onkologicznych

  W potocznym rozumieniu rehabilitacja to uniewinnienie, oczyszczenie z zarzutów, przywrócenie dobrej opinii. W ujęciu prawnym rehabilitacja to unieważnienie wyroku i przywrócenie osobie skazanej niesłusznie utraconych przez nią praw. Z medycznego punktu widzenia rehabilitacja to przywrócenie choremu – osobie niepełnosprawnej, sprawności fizycznej i psychicznej oraz przystosowanie go do zmienionych warunków życia. Rehabilitacja medyczna jest podstawą szeroko rozumianej rehabilitacji, która jest złożonym procesem medyczno-społecznym, wymagającym zaangażowania i koordynacji wysiłków instytucji zdrowia publicznego, jednostek samorządowych, instytucji pozarządowych w tym organizacji pacjentów i organizacji charytatywnych oraz starań indywidualnych osób: specjalistów, bliskich pacjenta, a przede wszystkim jego samego.  

  więcej

 • Avatar

  WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI czyli żyj w przyjaźni z czwartą władzą

  Media we współczesnym świecie odgrywają ogromną rolę w kreowaniu wizerunku zarówno osób – gwiazd show biznesu, polityków, czy innych postaci publicznych – jaki instytucji oraz organizacji.  

  więcej