Nasz Ekspert

Avatar

dr n. med. Dariusz Godlewski - NIE ODPOWIADA

 NIE ODPOWIADA 

Dariusz Godlewski ur. 21.05.1962 w Poznaniu

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu –1987

Specjalizacje:  onkolog radioterapeuta i specjalista zdrowia publicznego

Doktor nauk medycznych – 1994

Dr n. med. Dariusz Godlewski-onkolog, specjalista zdrowia publicznego

Założyciel Społecznej Fundacji „Ludzie dla ludzi”, doradca medyczny Federacji Stowarzyszeń Amazonki

Od 1987 roku pracownik Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu jako asystent w Zakładzie Radioterapii. Od 1993 roku kieruje Pracownia Epidemiologii w tej palcówce. Od 1996 kieruje Zakładem Prewencji i Epidemiologii Nowotworów w  Wielkopolskim Centrum Onkologii. Zakład ten zajmuje się epidemiologią nowotworów, nowotworami dziedzicznie warunkowanymi i badaniami przesiewowymi w onkologii.

 Od  1998 do chwili obecnej Dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu. Placówka ta współpracuje ze znaczącymi ośrodkami tego typu w Europie. Realizuje ona programy profilaktyczne w onkologii, prowadzi badania epidemiologiczne oraz poradnictwo w zakresie genetyki onkologicznej. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji z zakresu epidemiologii nowotworów, genetyki onkologicznej i zdrowia publicznego. Inicjator szeregu programów profilaktycznych i kampanii profilaktycznych realizowanych zarówno w Wielkopolsce jak i całym kraju.