Nasz Ekspert

Avatar

Tomasz Szelągowski-NIE ODPOWIADA

NIE ODPOWIADA

Obecnie pełni funkcję prezesa zarządu Polskiego Innowacyjnego Klastra Medycznego (PIKMED) oraz członkiem grupy ekspertów i doradcą zarządu Polskiej Unii Organizacji Pacjentów. Posiada wykształcenie pedagogiczne i humanistyczne. Jest konsultantem i trenerem w zakresie rozwoju personalnego, przywództwa, budowania strategii, i tworzenia relacji międzyludzkich.

Jako ekspert organizacji pacjentów prowadził obrady stolika ds. projektu ustawy o Prawach Pacjentów i Rzeczniku Praw Pacjenta, w ramach rządowego Białego Szczytu 2008. Członek Podkomitetu ds. priorytetów Ministra Zdrowia w czasie polskiej prezydencji Rady Europy 2011. Współautor Białej Księgi Zdrowego i Aktywnego Starzenia (2013) oraz raportu grupy ekspertów Akademia Zdrowia 2030 – Diagnoza i Kierunki Reformy Systemu Ochrony Zdrowia w Polsce (2014).
W European Patients’ Forum (EPF) 2008-2015 r. reprezentował głos polskich organizacji pacjentów. Trzykrotnie wybierany na dwuletnie kadencje członka zarządu EPF w 2010, 2012, 2014 (w latach 2011-2015 sprawował tam funkcję Skarbnika). Odpowiadał za budżet i właściwe zarządzanie finansami EPF, doradztwo strategiczne w zakresie polityki finansowej EPF oraz monitorowanie europejskiego rynku usług eZdrowia
 

 • Avatar

  Znaczenie zasad relacji międzyludzkich w prowadzeniu organizacji pacjentów.

  Wiele czynników wpływa na nasze osobiste zachowania i reakcje. W życiu organizacji wyzwań jest nie mało. Mamy do czynienie z zaspakajaniem potrzeb wielu osób, którzy stawiają sobie różne cele. Zdarza się też przy tym, iż ludzie z którymi pracujemy osiągają wyniki o wiele niższe niż są w stanie osiągnąć. Jedną z przyczyn może być fakt, że nie potrafią stawiać sobie celów. Lub, jeśli to robią, są one za bardzo wyszukane, nierealistyczne. 

  więcej

 • Avatar

  Przykłady dobrych praktyk w działalność organizacji pacjentów w Europie.

  Mamy niebywałe szczęście żyć w ciekawych czasach. W ciągu ostatnich trzydziestu lat, obserwujemy cały szereg zmian w standardzie życia pojedynczego człowieka, społeczeństw, narodów, a nawet całych kontynentów. Najłatwiej jest nam dostrzec. monitorować i oceniać zakres oraz tempo takich zmian w najbliższym otoczeniu. Dziś jednak, odległości częściej mierzymy w jednostkach czasu potrzebnego na jej pokonanie, niż miarą długości fizycznej danego dystansu. 

  więcej