Nasz Ekspert

Avatar

Dr n. med. Małgorzata Stawicka Niełacna - NIE ODPOWIADA

NIE ODPOWIADA

doktor nauk medycznych w zakresie biologii medycznej, specjalista laboratoryjnej genetyki medycznej, magister biotechnologii.

Obecnie adiunkt w Katedrze Genetyki Klinicznej i Patomorfologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Od ponad 20 lat zajmuje się tematyką genetycznej predyspozycji do dziedzicznej postaci nowotworów, szczególnie do raka piersi i raka jajnika. Członek Sekcji Genetyki Klinicznej Nowotworów, Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka. Współautorka kilkudziesięciu publikacji i opracowań naukowych oraz edukacyjnych na temat nowotworów dziedzicznych. Wieloletnia realizatorka programów identyfikacji i opieki nad grupami ryzyka wystąpienia dziedzicznej postaci raka piersi i jajnika. Współorganizatorka i pracownik onkologicznych poradni genetycznych w Poznaniu, w ramach swojej aktywności współpracuje z onkologicznymi ośrodkami klinicznymi i badawczymi w Polsce.
 

 • Avatar

  Onkologiczne Poradnictwo Genetyczne w raku piersi – Kto ? Kiedy ? Po co?

  Onkologiczne poradnictwo genetyczne jest interdyscyplinarnym, specjalistycznym podejściem diagnostyczno – konsultacyjnym w obszarze onkologii i genetyki klinicznej. Stanowi jeden z kluczowych elementów postępowania związanego z wykonaniem testów genetycznych i wykorzystaniem ich wyników w profilaktyce, prewencji, diagnostyce i leczeniu min. dziedzicznej postaci raka piersi. W ogólnym ujęciu jest to proces, którego celem jest ustalenie, czy osoba z rozpoznaniem choroby nowotworowej cierpi na dziedziczną jej postać, a w przypadku osób zdrowych, czy należą do grupy wysokiego ryzyka zachorowania właśnie ze względu na predyspozycje genetyczne. 

  więcej

 • Avatar

  Dziedziczny rak piersi – na czym polegają testy genetyczne.

  Rak piersi, podobnie jak inne nowotwory jest chorobą heterogenną, uwarunkowaną wieloczynnikowo. Istotne znaczenie dla rozwoju choroby mają czynniki genetyczne, środowiskowe, hormonalne. Za dziedziczną postać raka piersi uważane są te przypadki, w których główną etiologiczną przyczyną wystąpienia choroby jest obecność patogennej mutacji (uszkodzenia) w genie, która może być przekazywana z pokolenia na pokolenie - dziedziczona.  

  więcej