Nasz Ekspert

Avatar

Marta Zagozda - NIE ODPOWIADA

 psycholog, psychoonkolog 

  • Avatar

    Pomoc psychologiczna w sytuacji żałoby po stracie osoby bliskiej.

    Żałoba nieodłącznie wiąże się z pojęciem utraty, która obejmuje szeroki zakres doświadczanych przez osobę strat w przebiegu całego jej życia. Utrata to bowiem nieodłączna część egzystencji każdego człowieka, która może obejmować m.in. takie zdarzenia jak: śmierć osoby bliskiej, utrata zdrowia, zatrudnienia, nietykalności osobistej, związku małżeńskiego. Każda strata, którą osoba uznaje za poważną i z którą nie potrafi się pogodzić może stać się źródłem kryzysu psychologicznego (Kubacka-Jasiecka, 2010). Najczęściej jednak z żałobą kojarzona jest utrata osoby bliskiej. Czym zatem jest żałoba i jej przeżywanie? 

    więcej