Nasz Ekspert

Avatar

Mgr Joanna Michalak - NIE ODPOWIADA

Specjalista Zdrowia Publicznego
Kierownik Pracowni Badań Przesiewowych
Ośrodek profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów
Im. Aliny Pienkowskiej S.A. w Poznaniu 

  • Avatar

    Znaczenie badań przesiewowych w chorobach nowotworowych

    Badanie przesiewowe (skryningowe z ang. screening) to w medycynie działanie mające na celu wczesne wykrycie choroby u osoby nieposiadającej widocznych lub odczuwalnych jej objawów. Efektem takiego działania powinno być skuteczniejsze leczenie i zapobieganie niekorzystnym następstwom danej choroby w przyszłości [1]. Badania takie są elementem profilaktyki wtórnej, nastawionej na wczesną diagnostykę choroby, a nie na zapobieganie czynnikom ryzyka zachorowania. W badaniach przesiewowych stosuje się konkretną, wybraną metodę wczesnego wykrywania choroby, czyli tzw. test przesiewowy. Wybrana metoda musi być efektywna, tania i skuteczna, a z diagnostycznego punktu widzenia, powinna charakteryzować się wysoką czułością i swoistością. Czułość badania oznacza jego zdolność do wykrycia choroby u osób rzeczywiście chorych a swoistość potwierdzenie stanu zdrowia u osób zdrowych. Musimy jednak pamiętać, iż żaden test skryningowy nie jest ani w 100% czuły ani w 100% swoisty może natomiast być obarczony pewnymi błędami.  

    więcej