Nasz Ekspert

Avatar

Łucja Werblińska - NIE ODPOWIADA

NIE ODPOWIADA 

Wiceprezes Poznańskiego Towarzystwa Amazonek oraz Federacji Stowarzyszeń Amazonek (2002), przewodnicząca sekcji grup Poznańskich ochotniczek, koordynator szkoleń w zakresie edukacji medycznej i aktywizacji zawodowej różnych grup pacjentów onkologicznych, wieloletnia szefowa grup ochotniczek Amazonek z całej Polski, osobiście doświadczyła choroby onkologicznej nowotworu piersi (1991) oraz ze względu na nawrót choroby, poddawana była długotrwałemu leczeniu wspomagającemu, odznaczona tytułem wolontariusza roku (2002) oraz brązowym krzyżem zasługi (2013) 

 • Avatar

  Jak założyć Stowarzyszenie?

  Artykuł skierowany jest do wszystkich tych, którzy są zainteresowani założeniem organizacji społecznej wspierającej chorych i lobbujących na rzecz grup osób chorych. Zakładając, ze w miejscowości X nie ma takiego klubu, a kobieta po leczeniu raka piersi czuje się wystarczająco zdeterminowana i silna potrzeby stworzenia grupy samopomocowej, to najprościej jest skorzystać z dostępnych baz informacyjnych dostępnych na Internecie: np. w poradniku ngo.pl, gdzie zamieszczona została szczegółowa instrukcja, jak założyć tego typu organizację. 

  więcej

 • Avatar

  Czy warto organizować warsztaty psychologiczne dla kobiet z zaawansowanym rakiem piersi

  Warsztaty dla kobiet z nawrotem choroby, to cel Federacji Stowarzyszeń „Amazonki” we wspieraniu pacjentek z rozsianym rakiem piersi, objętych wsparciem przez nasz ruch. Wiarygodna dla osoby dotkniętej nawrotem choroby jest tylko ta ochotniczka, która również przebyła nawrót choroby, poradziła sobie z towarzyszącym stresem, obciążeniem, trudnym, wymagającym i długotrwałym leczeniem. 

  więcej

 • Avatar

  Jak zostać Ochotniczką?

  Wolontariat jest moją największą troską i radością . Bo to człowiek człowiekowi najbardziej potrzebny jest do szczęścia, szczególnie w tych trudnych momentach życia (diagnoza rak) .

  więcej