Nasz Ekspert

Avatar

Joanna Grzesiak - NIE ODPOWIADA

NIE ODPOWIADA 

mgr fizjoterapii, dyplomowany terapeuta metod fizjoterapeutycznych w dziedzinie rehabilitacji pacjentów onkologicznych, doktorantka Zakładu Neurobiologii AWF w Poznaniu, od 2011 fizjoterapeuta w Poznańskim Towarzystwie „Amazonki” , dyrektor Poznańskiego Towarzystwa „Amazonki”, prowadzi liczne szkolenia i warsztaty z zakresu rehabilitacji funkcjonalnej, strukturalnej oraz prewencji zaburzeń układowych, autor i współautor publikacji w dziedzinie rehabilitacji w różnych stanach chorobowych pacjentów z zaburzeniami psychoruchowymi 

 • Avatar

  „Przygotowanie do zabiegu operacyjnego w przypadku nowotworu – co warto wiedzieć o swoim ciele”

   Przygotowanie do zabiegu operacyjnego dla każdego człowieka jest zadaniem wielowymiarowym, niekiedy stresującym i skomplikowanym. Podenerwowanie i nasilenie różnych emocji wynika przede wszystkim z braku zadowalającej wiedzy na temat tego, co podczas zabiegu operacyjnego i zaraz po nim ma się wydarzyć. Przygotowaniu do zabiegu towarzyszy często wiele burzliwych emocji, począwszy od strachu, niepewności, a niekiedy nawet przerażenia. 

  więcej

 • Avatar

  „Wyniki podstawowego badania krwi – co oznaczają poszczególne skróty medyczne”

  Diagnostyka medyczna jest kluczowym kryterium prewencji chorób i wyznacznikiem doboru odpowiedniej terapii w przypadku zaistnienia zaburzeń w organizmie człowieka. Mimo, że każdy z nas zdaje sobie sprawę, jak ważne są badania przesiewowe, jak znacząco zmniejszają ryzyko rozwoju procesu chorobotwórczego, to jednak stale stronimy od regularnego wykonywania podstawowych badań medycznych.  

  więcej

 • Avatar

  Suplementy diety a niezbędne składniki odżywcze w chorobie onkologicznej

  Najnowsze badania naukowe w dziedzinie suplementacji składników odżywczych donoszą, że ok. 50% pacjentów onkologicznych korzysta z dostępnych na rynku suplementów diety. Zażywanie wielu z tych suplementów nie jest skonsultowanych z lekarzami prowadzącymi, farmaceutami, a nieodpowiednie ich zażywanie może przynieść efekt odwrotny do zamierzonego (wystąpienie skutków ubocznych). Dzieje się tak, dlatego, że wiele składników odżywczych jest pobieranych przez komórki poszczególnych narządów za pomocą jednego rodzaju receptorów, wbudowanych w błony komórkowe wybranych tkanek. Takie receptory charakteryzują się różnym poziomem wchłaniania substancji czynnych, w zależności od składu chemicznego substancji (oraz różnic we wzorze chemicznym) wprowadzanych do organizmu (np. przez pokarm, lek, suplement diety itp.), poziomu wzbudzenia aktywnych cząstek tych związków i siły oddziaływania ich cząsteczek, zarówno wzajemnie między sobą i środowiskiem wewnętrznym organizmu.  

  więcej

 • Avatar

  Niekorzystne następstwa leczenia nowotworu piersi

  Leczenie chorób nowotworowych związane jest z ogromnym ryzykiem wystąpienia powikłań pooperacyjnych, nieprawidłowości funkcjonalnych w obrębie operowanych okolic ciała, nieprawidłowym odczynem na zastosowaną terapię, niską skutecznością zastosowanej terapii, zaburzeniem pracy mięśni i tkanek poddanych zabiegowi chirurgicznemu i leczeniu wspomagającemu, występowaniem obrzęku limfatycznego, zaburzeniem prawidłowej pracy naczyń krwionośnych w obrębie kończyn górnych i stawów barkowych, nieadekwatną odpowiedzią immunologiczną organizmu na operację/zastosowane leczenie wspomagające, wzmożonym stanem zapalnym w odpowiedzi na uszkadzające ustrój czynniki.  

  więcej

 • Avatar

  Zasady postępowania w życiu codziennym kobiet z nowotworem piersi

   Dbałość o zdrowie, podejmowanie aktywności fizycznej w zakresach rekomendowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i przestrzeganie zasad zdrowego stylu życia są elementarnymi kwestiami w utrzymywaniu fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu w życiu każdego człowieka.  

  więcej

 • Avatar

  Nowoczesne aplikacje umożliwiające kontrolę parametrów pracy organizmu - łatwiejsze życie po chorobie

  Ostatnie lata niewątpliwie należałoby zaliczyć do złotego okresu rozwoju w dziedzinie cyfryzacji i informatyzacji. Nieustannie zdumiewa lawinowy zasyp nowoczesnych elektronicznych urządzeń śledzących parametry pracy organizmu człowieka, regulujących harmonogram codziennego życia, motywujących do podejmowania aktywności fizycznej, urządzeń wspierających organizację codziennej pracy oraz związanych z nią, licznych obowiązków. Ze zdziwieniem patrzymy jak nowoczesna technologia wchodzi na rynek, karmiąc swoich odbiorców nowinkami technicznymi.  

  więcej

 • Avatar

  Znaczenie doboru biustonosza i protezy na kształtowanie sylwetki kobiet po operacyjnym usunięciu nowotworu piersi

  Dbałość o prawidłowy dobór protezy piersi, rodzaju biustonosza (z uwzględnieniem obwodu ciała, długości ramiączek i wielkości miseczki), pozostaje niezwykle ważną kwestią w życiu każdej kobiety zmagającej się z adaptacją do życia po operacyjnym usunięciu nowotworu piersi. a

  więcej

 • Avatar

  Znaczenie aktywności ruchowej kobiet po operacyjnym usunięciu nowotworu piers

  Podejmowanie działań w zakresie aktywizacji ruchowej kobiet po mastektomii jest istotną kwestią w zakresie powrotu do zdrowia, poprawy samopoczucia i jakości życia wspomnianych kobiet po operacyjnym leczeniu nowotworu piersi. Dostosowana aktywizacja ruchowa warunkuje również przyśpieszony powrót do stanu funkcjonalnego organizmu sprzed zaistnienia choroby nowotworowej 

  więcej

 • Avatar

  Kompleksowa fizjoterapia kobiet po mastektomii z występującym obrzękiem limfatycznym

  Rehabilitacja pacjentów z obrzękiem limfatycznym oparta jest na zasadzie kompleksowości terapii udrażniającej (CDT, complex decongestive therapy), ze szczególnym uwzględnieniem stanu pacjenta, występowania chorób towarzyszących układu krążeniowego oraz uwzględnieniu profilu obrzęku: ze szczególnym uwzględnieniem jego konsystencji, asymetrii funkcjonalnej i czynnościowej, czasie pojawienia się obrzęku limfatycznego po operacji, zastosowanej terapii przed- i pooperacyjnej, długości cykli leczenia wspomagającego, preferencji genetycznych do występowania zaburzeń układu limfatycznego i zaburzeń układu krążenia [1]. 

  więcej

 • Avatar

  Praktyczny przewodnik profilaktyczny dla kobiet w trakcie/ po leczeniu nowotworu piersi

  CZĘŚĆ PIERWSZA Nowotwór piersi jest aktualnie uznawany za najczęściej występujący w Polsce nowotwór w środowisku kobiet. Najczęściej rozwija się u kobiet między 50. a 70. rokiem życia i to właśnie te kobiety są w grupie największego ryzyka zachorowani 

  więcej

 • Avatar

  Dozwolona rehabilitacja kręgosłupa szyjnego

  Jestem pacjentką onkologiczną od 2006 r., po stwierdzonych różnych rakach tarczycy, piersi i narządów rodnych. Ostatnia operacja w 2010 r., obecnie zdrowa (mam nadzieję). Natomiast zaczął się poważny problem z kręgosłupem szyjnym, muszę chodzić na rehabilitację. Jest ona dość okrojona, opiera się głównie na ćwiczeniach izomerycznych, wyciąganiu i masażu. Moje pytanie - czego mam zdecydowanie unikać, a czym mogę sobie jeszcze pomóc? Ortopeda jest br. ostrożny i zaleca umiarkowane ćwiczenia, co niewiele w sumie chyba daje. Czy Pani może coś zaproponować dodatkowo, czy już nie ma dla takich przypadków innego wyjścia?

  więcej

 • Avatar

  Wpływ manualnego drenażu limfatycznego na wytwarzanie limfy i limfangiomotorykę

  Niezbędnym elementem profilaktyki przeciwobrzękowej w leczeniu obrzęku limfatycznego jest manualny drenaż limfatyczny. Celem drenażu jest poprawa zaburzonego przepływu limfy w układzie naczyń limfatycznych i przywracanie im pierwotnych funkcji transportowych. Ogromne znaczenie przypisuje się prawidłowo wykonywanym chwytom stosowanych technik, z uwzględnieniem stopnia potrzebnej do ich wykonania siły i kierunkiem prowadzonych działań udrażniających. 

  więcej

 • Avatar

  Profilaktyka przeciwobrzękowa po operacyjnym usunięciu raka piersi– zalecenia praktyczne

  O obrzęku limfatycznym mówić można w przypadku widocznych zmian objętości i przekroju poszczególnych części ciała, spowodowanych zaleganiem limfy w tkance podskórnej. Przyczyn występowania obrzęku limfatycznego może być kilka. Właściwie stosowana profilaktyka przeciwobrzękowa, skutecznie zmniejsza jego narastanie.   

  więcej

 • Avatar

  Niewydolność układu chłonnego – charakterystyka przyczyn powstawania obrzęku limfatycznego

  Układ limfatyczny jest podstawowym systemem filtrującym, stanowiącym ważną część składową układu immunologicznego. Niewydolność układu limfatycznego podzielić należy na trzy jego rodzaje, w zależności od charakterystyki występujących zaburzeń układowych. W każdym z nich dochodzi do zmian w pojemności transportowej limfy i poziomu obciążenia limfatycznego naczyń układu chłonnego. Celem pracy było scharakteryzowanie przyczyn powstawania obrzęku limfatycznego.  

  więcej