Avatar

Przebieg choroby

Jestem po mastektomii prawej piersi, odebrałam wynik histopatologiczny,  czekam na konsylium w sprawie dalszego leczenia.

Rak naciekający NST G3. pT1bNOMx
Cech angioinwazji nie stwierdzono.
Największy wymiar raka naciekającego 7 mm.
W sąsiedztwie raka stwierdza się pola nafaszerowania krwotocznego i cechy wytwórczego procesu zapalnego z włóknieniem i odczynem ze strony makrofagów obładowanych hemosyderyną.
Ponadto w sąsiedztwie guza stwierdza się zmiany włóknisto- torbielowate;włóknienie, metaplazja apokrynowa, mikrozwapnienia.
W żadnym spośród 32 znalezionych węzłów chłonnych nie stwierdza się przerzutu raka.

Rak naciekający NST G3 (3+3+3) wykonano badania IHC: CK7+, CK20(-), TTF-1(-), GCDFP- 15 +
Nie stwierdzono obecności receptorów estrogenowych i progesteronowych w jadrach komórek nowotworowych.
HER-2 pozytywny. Ocena nasilenia 3+.
IHC Ki-67 wynosi 60%.
 

Bardzo się boję tego co mnie jeszcze czeka