Avatar

Przebieg choroby

Koniec września 2016 zauważyłam zmianę w prawej piersi.

5 X 16 USG piersi

zmiana na godz. 12 wyczuwalna palpacyjnie odpowiada guzowi 20x18mm, patologiczne węzły chłonne 27mm. Birads 5,

biopsja gruboigłowa guza i cienkoigłowa węzłów

13 X 16 wynik badania histo NST III st. wg B-R 

(c 3, p 3, m 2). ER negatywny,PR negatywny, HER-2 negatywny

Ki 67 - 40%. W węzłach - meta cellulae carcimatosae.

Leczenie 

24 X chemioterapia 12 x paklitaxel zaliczone

  AC co dwa tygodnie 4 x zakończone 6 III 17

operacja 31 III dwa tyg w szpitalu 

radioterapia od początku maja zakończona 6 VI

leczenie zakończone.

Jestem zdrowa. Jestem zdrowa. Ciągle to powtarzam.

I wykryto mutację  genu BRCA1 po rozszerzonych badaniach w Genomics , program badamy geny.

Zalecona ovariektomie. Przygotowuję się do tego rozważam i planuję... Nie jest łatwo

27 VII 2018 Komisja onkologiczna zaleca mastektomię profilaktyczną obu piersi

Biję się z myślami i w końcu decyduję  że poddam się zaleconym zabiegom

4 X 2018 mastektomia prawej piersi

5 XII 2018  adneksektomia  

22 II 2019 mastektomia lewej p. z jednoczesną rekonstrukcją ekspanderem