Avatar

Przebieg choroby

W 2012 roku wyczułam zgrubienie w piersi lewej.

12.06.2012 - pierwsza biopsja - BMU - fibrosis

02.09.2013- druga biopsja - TRUCUT - carcinoma ductale invasivum

24.09.2013 - 1 x AC, 5 x AT

19.02 2014 - operacja oszczędzająca piersi lewej

02.04.2014  - operacja wycięcia węzłów chłonnych pachy lewej

12.05.2014 - 26.06.2014 - radioterapia

od 14.07.2014 - chemioterapia cd.