Avatar

Przebieg choroby

Potrójnie ujemna NHG3, pT1c, pN0

Ki 67 - 80-90%

ER - 5-8%

PR - 10%

Her 2 - ujemny

Maj 2020 - mastektomia z rekonstrukcją implantem

W trakcie uzupełniającej chemioterapii 4xAC, 12xPaklitaksel

Mutacja BRCA1