Avatar

Przebieg choroby

Rak naciekający NHG3; Estro 95% ; Prog 10%; Ki 67 30% Her 2 dodatni, dziewięć węzłów bez przerzutów.