Avatar

Przebieg choroby

Mam zdiagnozowanego raka piersi prawej plus węzły chłonne.

G2

ER - 5% kom. 2+; TS 4/8 (dodatni)

PR - 60% kom. 3+, TS 7/8 (dodatni)

Her-2 - 0 (brak)

(dla mnie wyniki receptorów chyba nigdy nie nabiorą ludzkiej twarzy - ni cholery nie pojmuję)

Jestem obecnie po 8 chemiach, w tym: 4 czerwone i 4 taxotere.

Czekam na operację - idę do szpitala 2 sierpnia - Szpital MSWiA - Łódź, ul. Północna

Później planowana jest radioterapia...

2.08.2010 - operacja.

Wyniki po operacji -

Sutek o wym. 25 x x20 x9 cm ze skórą20 x 15 cm, brodawka wypukła, powięź zachowana. Na granicy kwadrantów zewnętrznych ognisko o wzmożonej spoistości na obszarze średnicy około 2,5 cm w odległości 2 cm od powięzi. Na granicy kwadrantów dolnych guzowaty twór o wym. 1,5x2x2 cm w odległości od powięzi 0,3 cm. Mikroskopowo – Carcinoma ductale GX multifocale invasivum. Status post chemiotherapiam. Nowotwór w postaci dwóch opisywanych makroskopowo ognisk. W wycinku pobranym z powięzi nad zmianą I nacieku raka nie stwierdza się. Minimalny margines wycięcia chirurgicznego zmiany II od strony powięzi < 0,1 cm. W 2/2 węzłach chłonnych piętra I, w 2/2 węzłach piętra II oraz w 1/1 piętra III stwierdza się przerzuty raka z naciekami torebki węzłów i tkanki tłuszczowej okołowęzłowej. Y p T 2 m N 2.


Już wiem, że nie będzie chemioterapii po operacji tylko 5 lat brania tabletek i radioterapia - czekam na jej terminy...

(jak mnie cieszy brak chemioterapii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)

Od 05.10.2010 rozpoczęłam radioterapię - ma byc 25 naświetlań...