Avatar

Ostatnie wypowiedzi na forum:

 • 30-12-2022

  Około 16 000 EURO za jedno podanie - w leczeniu prywatnym. Refundacji na razie nie ma, ale wniosek refundacyjny został w grudniu zgłoszony do AOTMiT. Na konferencji SABCS 2022 w grudniu przedstawiono końcowe wyniki badania DESTINY oceniającego działanie ENERTU. Są REWELACYJNE!!!! Spadek ryzyka zgonu w rozsianym raku piersi o 36%. Czy dla naszego Ministerstwa Zdrowia będzie to miało jakieś znaczenie - nie wiem. Szczerze powiem - bardzo wątpię. Muszą policzyć pieniądze i sprawdzić, czy to im się w jakikolwiek sposób opłaci.

  cały wątek

 • 04-12-2022

  Jak w temacie wątku. Ewentualnie w badaniach w "City of hope"? Chodzi konkretnie o badania CAR-T w her2+ raku z przerzutami do mózgu?

  cały wątek

 • 04-12-2022

  Centrum "City of hope" ma dużo badań klinicznych. W her2+ z przerzutami do mózgu proponują CAR-T. Lekarz odpowiedzialny za to badanie to profesor Jana Portnow.

  cały wątek

 • 04-12-2022

  Tak, stosują te leki jako kolejny rzut leczenia.

  cały wątek

 • 05-07-2022

  Wiadomość dla Pani, która zadała pytanie ekspertowi Forum. Treść pytania tej Pani do eksperta: "Rozpoznanie: Wieloogniskowy nowotwór złośliwy piersi lewej cT3 c N3a st. IIIC, podtyp luminalny, HER- 2 dodatni. Stan po chemioterapii neoadjuwentowej 4k. AC, 12k. PXL z TZB (2015). Stan po salpingooforektomii terapeutycznej (07.2015). Stan po zmodyfikowanej msatektomii lewostronnej z limfadenektemią pachową (08.2015). Stan po radioterapii konformalnej (ściana klatki piersiowej po stronie lewej, węzły chłonne nadobojcza, pachy oraz zamostkowych po stronie lewej) (09.11-11.12.2015). Rozsiew do kości i OUN (guz 1 cm w móżdzku) podczas hormonoterapii uzupełniającej Tamoxifenem (od 2015) w 5 roku leczenia. SBRT oraz WBRT głowy (20.01.-04.02.2020 r.). Od lutego 2020 r. do czerwca 2021 r. leczona byłam Lapatynibem i kapecytabiną oraz kwasem zoledronowym. W czerwcu 2021 r. po wykonaniu TK pojawiły się 2 patologiczne węzły chłonne pod pachą prawą - nastąpiła więc zmiana leczenia. Od czerwca 2021 r. do czerwca br. przyjmowałam TDM-1 i kwas. Niestety 13 czerwca br. w RM głowy okazało się, że guz się powiększył. Prowadząca mnie pani doktor stwierdziła progresję choroby oraz poinformowała mnie, że pozostało mi tylko poszukać badań klinicznych, dzięki którym będę mogła kontynuować leczenie. Na dzień dzisiejszy tj. 29. czerwca jestem już radioterapii stereotaktycznej tej zmiany w móżdżku. Pani doktor mam pytanie: 1. czy jest jeszcze jakaś opcja kontynuacji leczenia czy też tylko pozostają mi badania kliniczne? 2. w jaki sposób znaleźć ośrodek, który takie badania prowadzi? 3. czy badania mam szukać sama, czy jest np. jakiś koordynator? 4. czy na wniosek lekarza prowadzącego byłaby możliwość uzyskania leczenia lekiem Enhertu, czy jest on tylko dostępny w badaniach klinicznych?" W Centrum Onkologii w Warszawie w Poradni Nowotworów Piersi już kilka pań jest leczonych wlewami Enhertu. Po prostu proszę zgłosić się do tej Poradni.

  cały wątek