Avatar

Przebieg choroby

Styczeń 2017 rozpoznanie raka HER2+.

Chemioterapia przedoperacyjna 3xFEC + 3xTaxotere z Herceptyną

Mastektomia prawostronna 7.08.2017

Radioterapia pażdziernik-listopad 2017

Trastuzumab i Tamoxifen do lipca 2018

Wznowa sierpień 2018

Operacja wznowy wrzesień 2018

Od października 2018 Kadcyla do chwili obecnej