Avatar

Przebieg choroby

Początek lutego 2017 - wyczuwalny guzek w prawej piersi -> usg - zmiana hipoechogeniczna 6x8mm, konieczna biopsja -> BAC - Proliferatio suspecta -> Oligobiopsja - Granuloma chronicum in tumore mammae dex. -> 09.03.2017r. Tumorectomia - Hist.-pat.: Carcinoma infiltrans NST G1 mammae dex. Brzeg przyśrodkowy wycięcia zmiany przechodzi przez fragment utkania guza. -> 07.04.2017r. Kwadrantektomia piersi prawej + węzły wartownicze - Hist.-pat.: 3 węzły wartownicze oraz materiał z okolicy pierwotnego wycięcia zmiany - wolny od utkania NW. Powtórzono rozpoznanie hist.-pat. po pierwszym zabiegu.

p63 (-), CK HMW (34 BetaE12)
ER (+), ok. 100%
PR (+) 48% kk
HER2: wynik (+1), status receptora ujemny
E-Kadheryna (+)
Ki67 (+) 6% kk

Podtyp biologiczny raka piersi: luminalny A