Avatar

Przebieg choroby

Historia choroby mojej Mamy:

~ Maj 2015 ~ Wyczuła guzek w piersi 

~ Wrzesień 2016 ~ Rozpoczęcie leczenia.

* 3 Cykle AC + zmiana leczenia przez 7 miesiący schemat PCH - paklitaksel+karboplatyna+ trastuzumab.

~ Czerwiec 2017 ~ Prawostronna mastektomia.

~ Wrzesień 2017 ~ Uzupełniające napromienianie dawka 42.5 Gy/17 frakcji. 

~ Listopad 2017 ~ Zakończenie leczenia trastuzumabem.

~ Styczeń 2019 ~ TK zmiany w płucach, sródpiersiu i wnękach  zakwalifikowana do leczenia * Pertuzumab+trastuzumab+docetaxel. Dobra opowiedz na leczenie. 

~ Luty 2020 ~ Progresja guza w płucu dołączenie do leczenia Endoxan+Metotab.

~ Maj 2020 ~ TK dalsza progresja zmiany w płucu.

~ Czerwiec 2020 ~ Radioterapia stareotaktyczna guza płuca lewego dawka 50 Gy/10 frakcji ~

~ Czerwiec 2020 ~ liczne zmiany przerzutowe w OUN.

~ Lipiec 2020 ~ Radioterapia mózgowia dawka 20 Gy/5 frakcji.

~ Sierpień 2020 ~ Rozpoczęcie Schematu Lapatynib + kapecytabina.