Avatar

Przebieg choroby

Witam. Byłam 04.02.2020 na badaniu mamograficznym, listem poleconym dostałam winik ; w piersi lewej w miejscu zabrodawkowo jest zwapnienie o srednicy 23mmm, skala BIRADS 4". Bardzo się zdenerwowłam, ale niezwłocznie umówiłam się do RCO. Tam miałam wykonane USG gdzie wyszło w piersi lewej zabrodawkowo skupisko podejrzanych mikrozwapnień 19 mm.BIRADS 4c. Zostałam skierowana na biopsie gróboigłową, wynik odebrałam 05.03. 2020 i mój cały świat się zawalił. Wynik- RAK IN  SITU SUTKA, nie określony, RAK przewodowy in situ piersi lewej  (DCIS,typ lity o pośredniej atypii jądrowej z martwicą i zwapnieniami, G2 w Van Nuys).  Dodam, że w badaniu USG węzły pachowe niepodejrzane. Wynik badania immunohistochemicznego. ER (-); PR (-), HER2 (+)

16.03.2020 mam ostatnie badania, konsultację anastozjologiczną i wizytę lekarską. Bardzo się boję, nie mam sił na nic, 20.03. 2020 operacja oszczędzając -kwadrantektomia. Operacja bez powikłań.

Rozpoznanie pooperacyjne;

Rak przewodowy in situ (DCIS). G2 wg Van Nuys (p Tis)

DCIS typ lity o pośredniej atypii jądrowej z obecnością martwicy i mikrozwapnieniami. Stan po biopsji mammotomicznej , obszar ziarninowania.W otoczeniu miejsca po biopsji obecne liczne ogniska raka in situ i ogniska naprawy tkanki resorpcji.

Inne zmiany; Ogniska adenozy zwykłej z mikrozwapnieniami.

Opis makroskopowy;

Fragment piersi prawej o masie 62 g. o wymiarach 6,1x5,1x3,6 cm bez skóry. Materiał oznaczony harpunem, zorientowany w sposób typowy. Na przekrojach widoczny krwiak o wymiarach 2,5x1,9x1,8 cm.. Na wszystkich przekrojach widoczne pasma tkanki włóknistej.

Marginesy chirurgiczne;

-boczny- 1,5 cm; przyśrodkowy-1,5 cm; górny-1,5; dolny-1,4 cm ; skóra/pow. przednia- 0,5 cm; głęboki- 0,6 cm.

Od 05.05.2020 rozpoczęcie radioterapii- trzy tygodnie.