Avatar

Przebieg choroby

Po zabiegu operacyjnym przeszłam chemioterapię a w jej trakcie radioterapię /25 naświetlań/ a w sumie 7 podań chemi.

Trwało to od kwietnia do grudnia 1991 roku.

Lekarze:

Marek Teresiak