Avatar

Przebieg choroby

Straszny wynik hist-pat odebrałam w 24 rocznicę ślubu-okrutne prawda? Mastektomia sposobem Maddena 12.10.2021 wraz z usunięciem pachowych węzłów chłonnych.