Avatar

Przebieg choroby

Guzka wymacałam 15.07.2021

Mój guzek opisany w USG (lipiec) 9,6 mm\

Biopsja mammotomiczna 25.08.2021:

Mój guzek opisany w USG (lipiec) 9,6 mm\ rak inwazyjny:NST, G2, DCIS nie występuje\ ER 100%-intens. barw. silna\ PR 90%-intens. barw. silna\ HER2-0\ Ki-67:15%\ IHC:e-cadheryna(+)\\ DCIS nie występuje.

Straszny wynik hist-pat odebrałam w 24 rocznicę ślubu-okrutne prawda? Mastektomia sposobem Maddena 12.10.2021 wraz z usunięciem pachowych węzłów chłonnych.

Oto wynik: NST G2 zmiana o średnicy 10 mm. w obrębie zmiany obecne drobne ogniska raka DCIS(kilkanaście)stanowiące ok.10% masy guza, bez angioinwazji i nacieków naczyń limfatycznych i struktur nerwowych, skóra bez zmian nowotworowych, marginesy oznaczone tuszem-bez zmian nowotworowych ER:80% PR:80% Her-2(+2) -FISH dał wynik negatywny, ki67:2% węzły chłonne II i III piętra 0/12.

Po operacji od 19.11.2021 Reseliego i Tamoksyfen

17.02.2022 Usunięcie "dołu". Teraz tylko Aromek