Avatar

Ostatnie wypowiedzi na forum:

 • 07-03-2020

  Na stronie szpitala BIDMC w Bostonie pojawiły się wyniki badania INFOR,które jest największym prospektywnym,randomizowanym badaniem klinicznym porównującym skuteczność leczenia cisplatyną ze standartowym leczeniem AC u pacjentów z nowo zdiagnozowanym rakiem piersi z mutacjami BRCA i HER2-ujemnym.Ok 70% badanych była z TNBC,Wyniki badania pokazują,że chociaż cisplatyna jest aktywnym środkiem w leczeniu raka piersi u nosicieli BRCA,nie jest ona bardziej skuteczna niż standardowy schemat chemioterapi AC.Wykazano,że oba schematy mogą być skuteczne, a wybór leczenia może zależeć od indywidualnych cech pacjenta.

  cały wątek

 • 24-02-2020

  Często się zdarza,że wyniki krwi nie potwierdzają pierwszych objawów choroby,a badanie obrazowe jest jej pierwszym sygnałem.Komórki raka piersi mogą leżeć uśpione w kościach,często niewykrywalne i mogą uniknąć typowych metod leczenia oraz mogą się obudzić w dowolnym momencie aby wygenerować guzy.Te nowotwory kości raka piersi są jak nowa choroba,odmienna od pierwotnego guza i stanowią duże wyzwanie.Ostatnio jednak naukowcy zidentyfikowali parę białek uważanych za kluczowe dla rozprzestrzeniania się lub przerzutów raka piersi do kości.Te białka to CXCL5 i CXCR2,które powodują,że komórki raka piersi-w tym te nieaktywne szybko się rozmnażają i rozprzestrzeniają w kościach i szpiku kostnym.CXCL5 zidentyfikowano jako czynnik proliferacyjny,a jego receptor CXCR2 wiązano ze słabą reakcją na chemioterapię.Odkryto,że gdy receptor CXCR2 został zablokowany,indukowana przez CXCL5 sygnalizacja została zahamowana,zapobiegając szybkiej proliferacji komórek raka piersi w kościach.Teraz celem jest przełożenie tego badania na przyszłe terapie.

  cały wątek

 • 04-02-2020

  Super,że jest czysto ,głowę bym badał przy objawach neurologicznych,lub innych przerzutach.

  cały wątek

 • 04-02-2020

  Ostatnio w czasopiśmie Cancer Research ukazał się artykuł na temat badania,które może być przełomowe w leczeniu TNBC.Naukowcy odkryli dużą obecność białek mtp53 i PARP u większości pacjentów z tym typem nowotworu,a ich interakcje podczas replikacji DNA,pojawiają się podczas stymulacji wzrostu komórek złośliwych u pacjentów z potrójnie ujemnym rakiem piersi.Zbadali różne linie komórkowe raka piersi,ksenografy pacjenta,próbki mikromacierzy tkankowych i dane z The Cancer Genome Atlas aby poznać związek między tymi białkami i sugerują,że skojarzone leczenie talazoparibem-inhibitorem PARP stosowanym w leczeniu raka piersi z mutacją BRCA i temozomolidu leku stosowanego w nowotworach mózgu może doprowadzić do pierwszej ukierunkowanej terapii TNBC.Badania trwają.

  cały wątek

 • 04-02-2020

  Solka,oprócz badań genetycznych zrobiłbym badanie TK,lub PET,aby wykluczyć obecność przerzutów odległych.

  cały wątek