Avatar

Przebieg choroby

Rak inwazyjny piersi lewej, operacja oszczędzająca, 4 kursy chemii AC + radioterapia 21 frakcji.

NHG2,pT1c, pNO oraz rak przewodowy"in situ" G3. Trójujemny .