Avatar

Ostatnie wypowiedzi na forum:

  • 29-07-2014

    proszę opisac moje wyniki badań...Receptory ER i PR: reakcja negatywna(0)....HER-2:reakcja negatywna(0)...Ki67 dodatnie w ok.10% komórek...Typ Biologiczny: Trójujemny(przewodowy) badania gruboigłowej...

    cały wątek

  • 29-07-2014

    Witaj nowy użytkowniku! Napisz kilka słów o sobie. Tutaj każdy może Cię przywitać i pomóc w Twoich pierwszych krokach na naszym portalu Moje wyniki są następujące:proszę o dokładną moją diagnozę:Receptory ER i PR:Reakcja negatywna(0)...HER-2:Reakcja negatywna(0)...Ki67 Dodatnie w ok.10% komórek....Typ Biologiczny: Trój ujemny (przewodowy) Badania z igły gruboigłowej...

    cały wątek