Avatar

Ostatnie wypowiedzi na forum:

 • 25-05-2022

  Czyli 2000 mg? Nie do końca jest dla mnie jasne. Jeśli 2000 to dawka spora jak na prewencje. 4000 mg to tylko w cyklach 14+7.

  cały wątek

 • 25-05-2022

  SUV-y gdzies do 4,5 są zazwyczaj odczynowe. Tu tylko węzeł chłonny wnęki płuca ma podobną wartość. Ponieważ to węzeł a nie narząd miąższowy- nie ma niepokoju. Ja bym skontrolował stan narządów gdzieś za pół roku od zakończenia leczenia kapecytabiną. Nie sądzę, aby wcześniej coś się pokazało. Ps. otrzymujesz 500 mg kapecytabiny? A może 1000 mg? Napisz ile.

  cały wątek

 • 24-05-2022

  Ektopia to tkanki prawidłowe w nieprawidłowej lokalizacji. Tu jest jej podejrzenie- wynik dałaby biopsja lub badanie obrazowe w lepszej rozdzielczości. To daje rezonans. Kontrast tu jest zbędny. W pasze są naczynia chłonne. W nich krew nie płynie. A kontrast jest rozprowadzany z krwią.

  cały wątek

 • 24-05-2022

  Podczas badania inhibitorów cdk 4/6 (potocznie nazywanych cyklibami) w badaniach przedrejestracyjnych oceniano ich skuteczność z I.A. I robiono to naprzemiennie z I.A. niesterydowymi. Dlatego cykliby (palbocyclib i rybocyclib- o podobnej skuteczności) są proponowane albo z letrozolem, albo czasem anastrazolem. Skuteczność 4 roszad między lekami jest podobna. Kiedyś leki te były przepisywane tam, gdzie doszło do progresji po I.A. Dziś, coraz częściej dodaje się je na wejście, od razu do I.A. Tam, gdzie jest proces agresywny (duża ekspansja) ma to na pewno uzasadnienie. Czy w każdym przypadku? Mam wątpliwość. O co chodzi? O obciążenie leczeniem chorej. Cykliby zmniejszają jakość życia poprzez działąnia niepożądane. A leczenie paliatywne musi uwzględniać długi czas leczenia. Co do operacji. W świetle ocen statystycznych operacja zasadnicza nie ma wpływu na czas przeżycia. On jest uwarunkowany dynamiką przerzutów- one są determinujące. Leczenie się wdraża w razie zagrożenia (martwica guza, rozpad naciekania skóry, niegojące się rany) lub po dłuższym okresie stabilizacji choroby (ponad rok). Nie słyszałem o opcji usuwania przerzutów. Nie ma to sensu. Po pierwsze to nie guz- więc nie ma doszczędności operacji. A po drugie- obecność jednej lokalizacji daje duże (niemal pewne) prawdopodobieństwo lokalizacji w innych narządach. W kośćcu, wątrobie, płucach i mózgu. A naruszenie ciągłości tkanek podczas operacji wręcz powoduje przyśpieszenie rozsiewu. Jedyną metodą jest leczenie systemowe. Więc chemioterapia lub antyhormony z lekami przełamującymi hormonooporność (wspomniane cykliby). Załóż wątek w dziale https://amazonki.net/dyskusje/list.php?154. Lub podepnij się pod wątek już przez kogoś założony. Miałem kłopot, aby Twój wpis znaleźć. W tej chwili już chora będzie mieć leczenie. Tam pisać najlepiej.

  cały wątek

 • 24-05-2022

  MizAra, Myocet+cyklofosfamid to zestaw, który proponuje się chorym majacym ograniczone rezerwy kardiologiczne. Czyli albo osobom starszym, albo mającym chore serce, albo w razie chemioterapii wielocyklowej (ponad 4 cykle). Ponieważ guz jest wielki (T4) więc słusznie podano taki schemat leczenia (ma on duży potencjał p.nowotworowy). Trzeba się przygotowywać na opracowanie optymalnego planu leczenia. Aby to określić trzeba mieć potwierdzenie- czy są przerzuty odległe, czy nie. Przy raku trójujemnym i guzie aż T4 przerzuty odległe są niemal pewne. Ale niemal nie oznacza zawsze. Trzeba mieć pewność. To ważne do przyjęcia optymalnej strategii. Teraz najważniejsze są badania obrazowe (w tym USG piersi). Czy jest wyraźna remisja po tym schemacie. Raki trójujemne wykazują znaczną wrażliwość na chemioterapię. Jeśłi nie ma wyraźnego zmniejszenia guza- konieczna jest weryfikacja planu leczenia np. na paclitaxel z karboplatyną. W razie potwierdzenia przerzutów odległych przyjmuje się w takim raku chemioterapię metronomiczną. Według doświadczenia prof. Piotra Wysockiego (nowator w zakresie chemioterapii wielolekowych) warto stosować 3 leki na raz. Każdy lek oddziaływujacy na inne fazy rozwojowe nowotworu. Chemioterapia jest nieobciążająca i dobrze znoszona. Nie występuje w trakcie leczenia utrata włosów (które zaczynają odrastać pod koniec chemioterapii Myocetem i cyklofosfamidem). W razie czego możesz założyć swój wątek w dziale: https://amazonki.net/dyskusje/list.php?154 Albo podpiąć się do któregoś z wątków.

  cały wątek