Avatar

Przebieg choroby

Rak przewodowy in situ nG2/3, lity, sitowaty z martwicą. ER: 85%.

Leczenie: 1) etap chirurgiczny BCT z procedurą węzła wartowniczego 2) radioterapia metodą 4D bramkowana IGRT/SIB - fotony 3) tamoxifen.