Avatar

Przebieg choroby

02.01.2017 biopsja gruboigłowa

18.01.2017 wynik - carcinoma NST invasivum mammae

Er (2+) 70% komórek 

PgR (3+) 20% komórek 

HER-2 (3+) dodatni

Ki67 20%

16.02.2017 operacja oszczędzająca z biopsja wartownika. 

Wyniki po operacji 

Carcinoma Invasivum NST G-2. Maksymalny wym. guza 19mm (19x12x15mm). W masie guza obecne rozrosty raka wewnątrzprzewodowego typu Ductal Carcinoma in situ typ comedo, solidum i cribriforme. Stwierdza się zatory z komórek raka w świetle naczyń cienkościenny. 

Usunięto 3 węzły bez przerzutu raka.

 

Chemia AC 4x  23.03.2017 - 04.05.2017

Taxol 12x  25.05.2017 pierwszy wlew.

10.08.2017 Ostatni taxol.

Herceptyna podskórnie 25.05.2017 pierwszy zastrzyk.

17.08.2017 Pierwszy zastrzyk Zoladex + Nolvadex - D

Radioterapia 21 frakcji