Avatar

Przebieg choroby

Maj 2015- mastektomia piersi lewej. Wynik: T2N1a, Er : 100%, PR: 90%, Her2: po badaniu fish (-). Następnie leczenie: 4AC+12palitaksel, radioterapia. Obecnie Zoladex i Tamoksyfen

Wrzesień 2016: mastektomia profilaktyczna piersi prawej. Mam mutacje Chek2. Nie mam mutacji w genie BRCA1/2.