Avatar

Przebieg choroby

18.06.2013r.-Usg piersi

24.06.2013r-wizyta u prof.M.Zadrożnego

28.06.2013r-biobsja gruboigłowa w ICZMP

05.07.2013r-pierwszy wynik:Carcinoma invasivum mammae probabiliter lobulare

09.07.2013r-wizyta u konsultanta dr.M.Kukulskiej

18.07.2013r-odbiór drugiego wyniku: ER-TS 4/8(dodatni)

                                                                    PR-TS 8/8(dodatni)

                                                                     HER 2;0 (ujemny)

                                                                     Ki67-2%

wizyta u dr.M.Kukulskiej w szpitalu im.Kopernika

22.07.2013r-pierwsza chemioterapia

01.08.2013r.-usg jamy brzusznej(wszystko ok.)

05.08.2013r.-zmiana fryzury(ogolenie głowy)

12.08.2013r-druga chemioterapia

03.09.2013r-trzecia chemioterapia

24.09.2013r-czwarta chemioterapia

15.10.2013r-piąta chemioterapia(1-taxotere)

05.11.2013r-szósta chemioterapia(2-taxorere)

26.11.2013r-siódma chemioterapia(3-taxotere)             

17.12.2013r-ósma chemioterapia(4-taxotere)-OSTATNIA

PIERWSZY ETAP WALKI ZA MNA

07.01.14r-14.01.2014r pobyt w ICZMP

08.01.14rMASTEKTOMIA m.MADDENA

DRUGI ETAP WALKI ZA MNĄ

wynik patomorfologiczny:MAKROSKOPOWO:sutek wraz ze skórą o wym.21x12x3,5cm,brodawka wypukła.Pod brodawką rozległe,białe,twarde pole śr.6,5cm,w nim podejrzane dwa ogniska,20x10mm,w odległości 20 mm 14x10mm.Marginesy szerokie.MIKROSKOPOWO: Carcinoma ductale infiltrans mammae.
Utkanie nowotworowe zajmuje obydwa opisane ogniska.Nie swierdza się inwazji naczyń i nerwów.Brodawka sutka wolna od nacieku nowotworowego.Znaleziono 9 węzłów chłonnych,w 1 z nich stwierdzono mikroprzerzut raka.

POWTÓRKA:

30.04.2015r-wycięcie hirurgiczne blizny wraz z guzkami do badania

13.05.2015r.-wynik patomorfologiczny:W całym fragmencie skóry obecny jest,w skórze właściwej,rozległy naciek,rozrost raka przewodowego (NST),głównie w postaci rozproszonej.w tkance tłuszczowej obecne sa komórki nowotworu w pobliżu skóry właściwej.Komórki raka obecne są w granicach cięcia.E-cadherin(+)

20.05.2015r- pierwszy kurs XELODY(500 mg)

10.06.2015r-drugi kurs XELODY

01.07.2015r-trzeci kurs XELODY

22.07.2015r-czwarty kurs XELODY

12.08.2015r-pierwszy wlew Navelbiny

19.08.2015r.-drugi wlew Navelbiny

02.09.2015r-trzeci wlew Navelbiny

09.09.2015r-czwarty wlew Navelbiny

23.09.2015r-piąty wlew Navelbiny

30.09.2015r-szósty wlew Navelbiny

14.10.2015r-siódmy wlew Navelbiny

21.10.2015-ósmy wlew Navelbiny

04.11.2015-dzięwiąty wlew Nawelbiny

18.11.2015-pierwszy wlew Sindaxelu (taxol)

25.12.2015-drugi wlew Sindaxelu(taxol)

02.12.2015-trzeci wlew Sindaxelu(taxol)

09.12.2015-czwarty wlew Sindaxelu

16.12.2015-piaty wlew

30.12.2015-szosty wlew

13.01.2016-siódmy wlew

20.01.2016-marker CA 15-3-243,10 IU/ml

27.01.2016-marker Ca 15-3-400,90 IU/ml

27.01.2016-pierwszy wlew CISPLATYNY

11.02.2016-marker CA 15-3-383,7 IU/ml

17.02.2016-drugi wlew CISPLATYNY

03.03.2016- marker CA 15-3- 401IU/ml
09.03.2016-trzeci wlew CISPLATYNY

marker Ca 15-3-457 IU/ml

13.04.2016- pierwszy Zoladex

13.04.2016- Symex(exemestanum)

11.05.2016-drugi Zoladex

08.06.2016-marker Ca 15-3- 300 IU/ml

08.06.2016-trzeci Zoladex

06.07.2016-czwarty Zoladex

03.08.2016- pierwszy Reseligo

29.08.2016-marker Ca 15-3-344 IU/ml

31.08.2016-drugi Reseligo

31.08.2016-Egistrozol(anastrozolum)

14.11.2016-25.11.2016-radiologiczna kastracja (20,0Gy/p)

30.11.2016-pierwszy Faslodex

14.12.2016-drugi Faslodex

16.12.2016-drenaz opłucnej (1400 ml)

28.12.2016-trzeci Faslodex

13.01.2017-drugi drenaż opłucnej (ponad 1400ml)

25.01.2017-czwarty Faslodex

20.02.2017-marker Ca15-3-321,5 IU/ml

27.02.2017 pierwszy wlew chemii CMF

20.03.2017 drugi wlew chemii CMF

05.04.2017 Tk klatki piersiowej 

10.04.2017 trzeci wlew CMF

28.04.2017 czwarty wlew CMF

22.05.2017piaty wlew CMF

13.06.2017 szósty wlew CMF

04.07.2017 siódmy wlew CMF

05.07.2017-marker Ca 15-3-200 IU/ml

25.072017-ósmy wlew CMF

23.082017-dzięwiaty  wlew CMF

23.08 2017 drenaż prawego płuc 1400 ml

Lekarze:

Marek Zadrożny