Avatar

Ostatnie wypowiedzi na forum:

  • 06-04-2020

    Czy stwierdzono inne zmiany narzadowe? Na pewno należy zmienić tamoxyfen na exemestan z opcją gosereliny w razie miesiaczkowania. Inne leczenie- trudno powiedzieć. Z jednej strony Ki67 uzasadnia chemioterapie z drugiej są B.male zmiany Ja bym zbadał TK podejrzany rejon za 3 miesiące w trakcie exemestanu . W razie progresji chemioterapia. Chyba najlepiej zacząć od chemioterapii metronomicznej. Dziękuję za odpowiedź. Innych zmian narządowych w badaniach w tym badaniu PET (dn 10.12.2019r) nie stwierdzono. Natomiast w samych płucach w badaniu PET stwierdzono większe niż w powyższym opisie histopatologicznym, mianowicie: "Guzkowe pogrubienie opłucnej płuca prawego - zmiany liczne, rozsiane z patologicznym metabolizmem znacznika - SUV max. do 14.1 - podejrzane. Poza tym widoczne guzki śródmiąższowe w zakresie obu płuc - guzki o niskim metabolizmie znacznika. W porównaniu z dostarczonym badaniem poprzednim z 15.10.19 cechy progresji w postaci powiększenia zmian oraz pojawieniem się nowych guzków. " Czy istnieją jeszcze jakieś badania, nawet komercyjne które warto w tym konkretnym przypadku zrobić pod kątem ewentualnego leczenia uzupełniającego? Mamy udostępnione próbki pobranego materiału. Czy ktoś z Państwa ma w obecnych czasach możliwość skontaktowania nas z prof Piotrem Wysockim? A telefon w Onkolife nie odpowiada? Niestety telefon jest wyłączony. Ma Pani jakiś inny kontakt? Ewentualnie proszę o polecenie dobrego onkologa, z którym można się skonsultować. Pozdrawiam serdecznie

    cały wątek

  • 01-04-2020

    Witam serdecznie, piszę tutaj w sprawie mamy, ponieważ widziałem dużo konkretnych wypowiedzi na temat leczenia. Bardzo prosimy o rzeczowe komentarze na temat możliwości optymalnego leczenia. Oczywiście niezwłocznie udajemy się do onkologa, ale chciałbym równolegle skonsultować leczenie. Czy ktoś z Państwa ma w obecnych czasach możliwość skontaktowania nas z prof Piotrem Wysockim? Poniżej opis badań i choroby: W 2012 roku wykryto raka sutka - przeprowadzono mastektomię + chemioteriapię + radioterapie + chormony (Tamoxifen) do dnia dzisiejszego. W listopadzie 2019r. tomografia wykazała niepokojące zmiany w płucach (kilka guzków). PET potwierdził. Następnie pobrano i przebadano wycinek - marzec 2020r. Wyniki są następujące: 1. Materiał opisany: "Fragment płuca prawego" - Fragment płuca o średnicy 1,5 cm z obecnym w obrębie opłucnej guzkiem o śr. 5 mm. Histologicznie: W obrębie opłucnej i w przylegającej do niej warstwie miąższu płuca stwierdzono naciek raka tworzącego struktury cewkowe. W badaniu immunohistiochemicznym ponad 90% komórek raka wykazuje obecność receptorów estrogennych (odczyn immunohistiochemicznym w kierunku obecności receptorów progesteronowych - obecny jedynie w kilku komórkach raka

    cały wątek