Avatar

Ostatnie wypowiedzi na forum:

 • 16-01-2022

  Dziękuję Tomasz. Jesteś nieoceniony. Mama ma taki plan leczenia jak napisałeś. W poprzednim tygodniu miała pierwszą chemię w szpitalu na Szamockiej. Znosi ją dobrze. Ale zauważyła zaczerwienienie w miejscu większego raka na piersi teraz. Czy to normalne?

  cały wątek

 • 30-12-2021

  Bardzo dziękuję za odpowiedzi. Korzystając tylko z okazji czy możecie moi drodzy polecić jakiegoś dobrego lekarza z Warszawy, który może Mamę poprowadzić?

  cały wątek

 • 30-12-2021

  Mama miała zrobioną biopsję grubo-igłową obu piersi. I w każdej z nich wyszły nowotwory. Jeden większy a w drugiej piersi mniejszy zrazikowy. Ten większy nie wiem jak się nazywa. Bardzo proszę i interpretację tych wyników niżej. Jaka waszym zdaniem powinna być podjęta terapia w tym przypadku? Bardzo się denerwujemy. Tomek Pierś 1: WYNIK BADANIA HISTOPATOLOGICZNEGO Carcinoma NST mammae dextrae na godz. 12 śred. 58 mm . Ocena stopnia złośliwości : różnicowanie gruczołowe - 2p . pleomorfizm - 2 p . mitozy - 2p : g2. Ocena receptorów : Er/+++/ 90% silnie dodatnich reakcji jądrowych. PS5 IS3 TS8 Pr /+/ 5% średnio dodatnich reakcji jądrowych. PS2 1S2 TS4 Her2(-) Ki 67 -30% WYNIK BADANIA CYTOLOGICZNEGO : BAC Sutka Pod kontrolą USG wykonano BAC zmiany sutka prawego na godz. 12.00 o śr. ok 58 mm W rozmazie: cellulae carcinomatosae BAC węzłów chłonnych Pod kontrolą USG wy konano BAC węzła chłonnego w prawej pasze ok 14.9 mm W rozmazie: cellulae carcinomatosae. carcinoma metastaticum. . Pierś 2: WYNIK BADANIA HISTOPATOLOGICZNEGO Pod kontrolą USG wykonano BAG zmiany sutka lewego na godz. 11.00 o śr. ok 11.7 mm Carcinoma łobularae mammae sinistrae na godz. 11 śred. 11.7 mm . Ocena stopnia złośliwości: różnicowanie gruczołowe - 2p . pleomorfizm - 2 p . mitozy - 2p : g2. Ocena receptorów : Er /+++/ 90% silnie dodatnich reakcji jądrowych. PS5 IS3 TS8 Pr /-H- 50% silnie dodatnich reakcji jądrowych. PS4 IS3 TS7 Her 2 (-) Ki 67 -5% WYNIK BADANIA CYTOLOGICZNEGO : BAC Sutka Pod kontrolą LSG wykonano BAC zmiany sutka lewego na godz. 11.00 o śr. ok 11.7 mm W rozmazie materiał skąpy: celluiae carcinomatosae. BAC węzłów chłonnych Pod kontrolą L'SG wykonano BAC węzła chłonnego w lewej pasze ok 25 mm W rozmazie: cellulae carcinomatosae. carcinoma metastaticum.

  cały wątek