Avatar

Przebieg choroby

W marcu( 2012) podczas badania usg wykryto u mnie guzka piersi prawej o wymiarach 9/7 mm bez cech unaczynienia. Z biopsji cienkoigłowej wyszła torbiel. W czerwcu kontrola guzek nie zmieniła swoich wymiarów nadal bez cech unaczynienia. W listopadzie 2012 poczas badania usg stwierdzono progresję o ok 4 mm - pobrano biopsję - wynik gruczalowłókniak. Udałam sie do onkologa celem wyciecia tej zmiany.  14 grudnia 1012 został wycięty w znieczuleniu miejscowym.

08.01.2013 odebrałam następujące wyniki:

rak częściowo naciekający NST G2 częściowo wewnatrzprzewodowy NG2 typu sitowatego. komponent wewnątrzprzewodowy stanowi ok. 50 % utkania guza. Max wymiar guza 17 mm. Utkanie nowotworu stwierdza sie w skoagulowanej linii cicia. pT1cNx

receptory: ER - 90% komórek /3 , TS 8/8 pozytywny

PR- 90% kom/3 , TS 8/8 pozytywny

her2-2 niejednoznaczny, po badaniu fish ujemny

ki67- ogniskowo 10%

 

15. 01 .2013 miałam wyciętą część piersi z dwoma węzłami wartowniczymi - obecnie czekam na wyniki - mają być k. 29. 01- jakie mam szanse?

luty 2013 amputacja, węzły czyste.(:D

marzec zaczynam chemię:(

Uzupełnienie: chemię zakończyłm w sierpniu 2013. Lipiec 2014 profilktyczna podskórna mastektomia piersi lewej i wszczepienie ekspandera po str prawej. Grudzień 2014 wymiana ekspandera na impalnt- mam piersi jak Angelina J.:duzy_usmiech:

uzupełnienie: rekonstrukcja brodawki, sierpień 2015, takie małe, a tak cieszy:chichot:

uzupełnienie - marzec 2016 wycięcie całego dołu:papa: