Avatar

Przebieg choroby

23.07.2015r.  Diagnoza - naciekający rak przewodowy piersi lewej, trójujemny, Ki67-78,8%

10.08.2015r.-11.01.2016r.  Chemioterapia przedoperacyjna 2x Paclitaxel (miało być 12 co tydzień, ale przerwano z powodu uczulenia), 4x AC, 3x Docetaxel

11.02.2016r.  Zmodyfikowana radykalna mastektomia, usunięte 21 węzłów chłonnych.

14.03.2016r-18.04.2016r..  Radioterapia 25 naświetlań.

 

Od 1.08.2016r.  drugie starcie z rakiem..

1.08.2016r. Tomograf głowy z kontrastem wykazuje obecność guza mózgu prawej okolicy ciemieniowej o charakterze przerzutu. Badanie histopatologiczne guza potwierdza, że jest to przerzut.

4.08.2016r.. Zabieg operacyjny usunięcia guza w Klinice Neurochirurgii w Szczecinie.

29.08.2016r.-9.09.2016r.  Radioterapia całej głowy 10 naświetlań.